Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Vertical ({fraction}) Tag (The Line) [C1]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en icke-T-Bone 2 x 2.

Vertical [C2]; Extend till den givna fractional Tag formationen. Fraction kan vara 1/4, 1/2 eller 3/4. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

Kommentarer:
  • Från en Mini-Wave, är Vertical en 'justerande' Leads Fold. Dvs, Leaders 1/2 Box Circulate och Roll medan Trailers 1/2 Dodge.
  • Från ett Out-Facing Couple, är Vertical en Single Wheel.
  • Från ett In-Facing Couple, är Vertical hälften av en Half Sashay (Belle går framför Beau).

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Vertical

efter
Vertical 1/4 Tag

efter
Vertical 1/2 Tag

efter
Vertical 3/4 Tag

efter
Vertical Tag The Line

Notera: Som vid Tag The Line, kom ihåg att alltid passera med höger axel.

Vertical Left (fraction) Tag (The Line) [C1V]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical; passera med vänster axel, Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Vertical Tag Your Neighbor [C2]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Slutar i en L-H Wave.

Vertical Turn & Deal [C4]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Ursprungliga Leaders vrider sig en extra 1/4 på stället mot sin ursprungliga vridningsriktning. Tips: Tänk att du gör en Vertical 1/2 Tag & Roll.

Se också

CALLERLAB definition for Vertical Tag Back to a Wave
CALLERLAB definition for Vertical Tag (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography för Vertical (fraction) Tag (The Line)

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/verticaltag.php?level=master&language=sweden
21-July-2024 13:40:09
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL