Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Vertical ({fraction}) Tag (The Line) [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Vertical (fraction) Tag (The Line) -- [C1]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en icke-T-Bone 2 x 2.

Vertical [C2]; Extend till den givna fractional Tag formationen. Fraction kan vara 1/4, 1/2 eller 3/4. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

Kommentarer:

  • Från en Mini-Wave, är Vertical en 'justerande' Leads Fold. Dvs, Leaders 1/2 Box Circulate och Roll medan Trailers 1/2 Dodge.
  • Från ett Out-Facing Couple, är Vertical en Single Wheel.
  • Från ett In-Facing Couple, är Vertical hälften av en Half Sashay (Belle går framför Beau).

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Vertical

efter
Vertical 1/4 Tag

efter
Vertical 1/2 Tag

efter
Vertical 3/4 Tag

efter
Vertical Tag The Line

Notera: Som vid Tag The Line, kom ihåg att alltid passera med höger axel.

Vertical Left (fraction) Tag (The Line) [C1V]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical; passera med vänster axel, Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line.

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Vertical Tag Your Neighbor [C2]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Slutar i en L-H Wave.

Vertical Turn & Deal [C4]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Ursprungliga Leaders vrider sig en extra 1/4 på stället mot sin ursprungliga vridningsriktning. Tips: Tänk att du gör en Vertical 1/2 Tag & Roll.

Se också

CALLERLAB definition for Vertical Tag Back to a Wave
CALLERLAB definition for Vertical Tag (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography för Vertical (fraction) Tag (The Line)

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/verticaltag.php?level=master&language=sweden
23-October-2019 13:51:18
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.