Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Vertical ({fraction}) Tag (The Line) [C1]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Fra en ikke-T-Bone 2 x 2.

Vertical [C2]; Så færdiggøres en Tag The Line (dvs. Gå fremad ligeså mange 'Tags' der bliver indikeret). Fraktioner kan være 1/4, 1/2, eller 3/4. Hvis ingen fraktion gives udføres en fuld Tag The Line.

Noter:
  • Dancers i en Mini-Wave: Her laver Leads en Fold så de danner en Tandem
  • Dancers i leading Couples laver en Single Wheel
  • Dansere i Trailing Couples: Her går Belles ind foran Beau og danner en Tandem.

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
Vertical

efter
Vertical 1/4 Tag

efter
Vertical 1/2 Tag

efter
Vertical 3/4 Tag

efter
Vertical Tag The Line

Noter: Som ved Tag The Line, så husk altid at passere højre skulder.

Vertical Left (fraction) Tag (The Line) [C1V]: From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical; then passing Left shoulders, Extend to the given fractional Tag formation. If no fraction is given, complete a full Tag The Line.

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]: Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. Udfør Vertical 1/2 Tag efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Right Hand Mini-Wave Box.

Vertical Tag Your Neighbor [C2]: From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Ends in a L-H Wave.

Vertical Turn & Deal [C4]: From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Original Leaders Turn an extra 1/4 in place toward their initial turning direction. Hint: Think about doing a Vertical 1/2 Tag & Roll.

See also

CALLERLAB definition for Vertical Tag Back to a Wave
CALLERLAB definition for Vertical Tag (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Vertical (fraction) Tag (The Line)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/verticaltag.php?level=master&language=denmark
23-July-2024 14:29:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL