Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Truck [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Truck -- [C2]
   (Norm Poisson 1977)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Truck:
Boys stiger åt sidan en position åt vänster;
Girls stiger åt sidan en position åt höger.

Reverse Truck:
Boys stiger åt sidan en position åt höger;
Girls stiger åt sidan en position åt vänster.

Kommentarer:

  • 'Position' i denna definitions termer refererar till ett utrymme som skulle kunna upptas av en dansare. I en 2 x 4 finns det åtta positioner. En Static Square, Butterfly, eller "O" är en 16-Matrix (4 x 4) formation, och en position refererar till en position bredvid i detta rektangulära rutmönster.
  • Truck är ett könsbundet call: Girls stiger alltid åt höger, Boys alltid åt vänster.
  • Caller kan också säga direction Truck där direction kan vara In, Out, Right, eller Left. I detta fall, stig en position åt sidan i den givna 'direction' (riktning). Den givna direction är relativt mitten på uppställningen. Denna användning av Truck är inte könsbunden.
  • Truck är ett positionellt call som Loop [C2] och Press [C1,C2].

I de följande diagrammenn, = Boy och = Girl.

 
före
Truck
 efter

 
före
Truck
 efter

 
före
Truck
 efter

anyone Tow Truck [C4] (Lee Kopman): Från tillämpliga 2-dansare formationer. Den utpekade dansaren Truck medan dansaren bredvid rör sig till den utpekade dansarens ursprungliga position utan att ändra ansiktsriktning. Resultatet är som om den utpekade dansaren gjorde Truck och drog med sig dansaren bredvid.

Se också (direction) Loop n [C2] och Press direction [C1,C2].

CALLERLAB definition for Truck
CALLERLAB definition for Reverse Truck

Choreography för Truck

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/truck.php?language=sweden&level=master
20-June-2019 21:15:33
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.