Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Column | Line | Wave Formation [C1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Triple Column | Line | Wave är namnet på en formation som består av tre 1 x 4 formationer bredvid varandra (Columns, Lines, eller Waves) av vilka några innehåller phantom positioner. Arbeta med dansarna och phantoms i din egen 4-positioners formation. Håll reda på phantoms och lämna plats för dem vid slutet av callet. Det skall finnas totalt 12 dansare | phantom positioner före och efter varje call.

 
(Parallel)
Triple Columns | Lines | Waves
 (End-to-End)
Triple Columns | Lines | Waves
(Används sällan)

Varje 1 x 4 är antingen en

   
Column, Line,  eller Wave
(R-H Wave visas)

   
före
Triple Wave Swing Thru
 efter
1/2 by the Right
 efter
1/2 by the Left
(klart)
 
före
Triple Column Pass & Roll
 efter
 
före
Triple Wave Recycle
 efter

Outside Triple 1 x 4 kan också vara vinkelrät mot Center 1 x 4 (används sällan).

 

Triple Diamond Concept [C3A]: Triple Diamonds består av tre Diamonds bredvid varandra, av vilka några inehåller phantom positioner.

 
(normal)
Triple Diamonds
 (Point-to-Point)
Triple Diamonds

Choreography för Triple Column | Line | Wave Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/tripleclw.php?level=master&language=sweden
15-July-2024 17:38:14
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL