Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Triple Column | Line | Wave är namnet på en formation som består av tre 1 x 4 formationer bredvid varandra (Columns, Lines, eller Waves) av vilka några innehåller phantom positioner. Arbeta med dansarna och phantoms i din egen 4-positioners formation. Håll reda på phantoms och lämna plats för dem vid slutet av callet. Det skall finnas totalt 12 dansare | phantom positioner före och efter varje call.

 
(Parallel)
Triple Columns | Lines | Waves
 (End-to-End)
Triple Columns | Lines | Waves
(Används sällan)

Varje 1 x 4 är antingen en

   
Column, Line,  eller Wave
(R-H Wave visas)

   
före
Triple Wave Swing Thru
 efter
1/2 by the Right
 efter
1/2 by the Left
(klart)
 
före
Triple Column Pass & Roll
 efter
 
före
Triple Wave Recycle
 efter

Outside Triple 1 x 4 kan också vara vinkelrät mot Center 1 x 4 (används sällan).

 

Triple Diamond Concept [C3A]: Triple Diamonds består av tre Diamonds bredvid varandra, av vilka några inehåller phantom positioner.

 
(normal)
Triple Diamonds
 (Point-to-Point)
Triple Diamonds

https://www.ceder.net/def/tripleclw.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.