Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Box Formation [C1]
   (upphovsman okänd 1978)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Triple Box är namnet på en formation som består av tre 2 x 2 uppställningar bredvid varandra, där några innehåller phantom positioner. När du gör Triple Box call, arbeta med phantoms och riktiga dansare i din box och håll reda på phantoms och lämna plats för dem efter att ha avslutat callet.

Vem som arbetar med vem i en
Triple Box

 
före
Triple Box Circulate
 efter
 
före
Triple Box Pass The Ocean
 efter
 
före
Triple Box Counter Rotate 1/4
 efter
 
före
Triple Box Peel & Trail
 efter

Se också Triple Column | Line | Wave FORMATION [C1].

CALLERLAB definition for Triple Box/Column/Line/Wave Concept

Choreography för Triple Box Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/triplebox.php?level=C1&language=sweden
21-May-2024 22:02:23
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL