Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Tandem CONCEPT [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

A Tandem unit consists of one dancer immediately behind another. Both dancers must be facing the same direction. The two dancers work together as if they were a single dancer to do the given call. Tandem is similar to As Couples [A1], but instead of being side-by-side, the dancers are front-to-back. EN: 10
En Tandem enhet består av en dansare omedelbart bakom en annan. Båda dansarna måste titta åt samma håll. De två dansarna arbetar tillsammans som om de vore en enda dansare för att göra det givna callet. Tandem liknar As Couples [A1], men i stället för att vara sida vid sida så är dansarna framsida mot rygg. SE: 10

Tandem dancers EN: 15
Tandem dansare SE: 15

   
före
Tandem Touch 1/4
 efter
Tandem Touch
 efter
Tandem Arm Turn 1/4
(klart)
   
före
Tandem Spin The Top
 efter
Tandem Arm Turn 1/2
 efter
Tandem Fan The Top
(klart)

Dancing hints: EN: 20
Danstips: SE: 20
 • When the caller says Tandem, move vertically closer to the other dancer in your Tandem unit. If you find that you have to move a long way in order to get close, then your squares are probably too far apart and you should try to dance in tighter formations. EN: 30
  När callern säger Tandem, gå närmare den andra dansaren i din Tandem enhet. Om du tycker att du måste gå långt för att komma nära, då är squarerna antagligen för långt isär och ni borde dansa i snävare formationer. SE: 30
 • Typically, the trailing dancer places a hand on the back or shoulder of the lead dancer. This helps keep the unit connected together. The Japanese style is for the lead dancer to place their arms comfortably at their side and slightly behind them, extending their hands palms up and toward the trailing dancer behind while the trailing dancer places their hands in the leading dancer's palms. In either case, the idea is to physically connect the dancers so that they stay together as a unit. At a minimum, the Trailer should tap the Leader's shoulder to let the Leader know that the Tandem unit is ready. EN: 40
  Vanligen, placerar 'trailing' dansaren en hand på ryggen eller axeln på dansaren framför. Detta hjälper till att hålla ihop enheten. Den japanska stilen är att 'lead' dansaren håller sina armar bekvämt vid sidan och något bakom och sträcker ut händerna med handflatorna uppåt mot 'trailing' dansaren bakom medan denne placerar sina händer i 'lead' dansarens handflator. I vilketdera fallet är ide'n att fysiskt koppla ihop dansarna så att de håller ihop som en enhet. Som ett minimum, bör Trailer lätt klappa på Leader's axel för att Leader skall veta att Tandem enheten är klar. SE: 40
 • When doing Arm Turns with another Tandem Unit, the Leader of each Tandem unit can join hands with the Trailer of the other unit. Tandem Arm Turns feel like Box Counter Rotates. EN: 50
  När man gör Arm Turns med en annan Tandem enhet, kan Leader i varje Tandem enhet ta handfattning med Trailer i den andra enheten. Tandem Arm Turns känns som Box Counter Rotates. SE: 50
 • As with an As Couples unit, no dancers should ever come between the dancers within a Tandem unit. EN: 60
  Som med en As Couples enhet, får inga dansare komma imellan dansarna i en Tandem enhet. SE: 60

Tandem of 3 (or 4): A one-faced Column of 3 (or 4) dancers work as a unit. EN: 70
Tandem of 3 (or 4): En one-faced Column om 3 (eller 4) dansare arbetar som en enhet. SE: 70

As Couples CONCEPT [A1]:
Dancers side-by-side and facing the same direction (i.e., a Couple) work as a single dancer to do the given call. EN: 31
Dansare sida vid sida och tittande år samma håll (dvs, ett Couple) arbetar som en enda dansare för att göra det givna callet. SE: 31

Se också Siamese CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Tandem Concept

Choreography för Tandem CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/tandem.php?language=sweden&level=C1&action=edit
01-March-2024 03:58:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL