Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Tandem CONCEPT [C1]
   (autor neznámý)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

A Tandem unit consists of one dancer immediately behind another. Both dancers must be facing the same direction. The two dancers work together as if they were a single dancer to do the given call. Tandem is similar to As Couples [A1], but instead of being side-by-side, the dancers are front-to-back. EN: 10
Tandem sestává ze dvou tanečníků stojících za sebou. Oba tanečníci se koukají stejným směrem. Oba pracují jako jedna jednotka, jakoby byli jeden tanečník, a takto provedou danou figuru. Tandem je podobný As Couples [A1], ale místo vedle sebe jsou tanečníci za sebou. CZ: 10

Tandem dancers EN: 15
Tanečníci v tandemu (Tandem dancers) CZ: 15

   
před
Tandem Touch 1/4
 po
Tandem Touch
 po
Tandem Arm Turn 1/4
(hotovo)
   
před
Tandem Spin The Top
 po
Tandem Arm Turn 1/2
 po
Tandem Fan The Top
(hotovo)

Dancing hints: EN: 20
Rady pro tancování: CZ: 20
 • When the caller says Tandem, move vertically closer to the other dancer in your Tandem unit. If you find that you have to move a long way in order to get close, then your squares are probably too far apart and you should try to dance in tighter formations. EN: 30
  Když caller řekne Tandem, přesuňte se blíže k tanečníkovi ve svém tandemu. Pokud musíte jít příliš daleko, je vaše čtverylka zřejmě hodně rozlezlá a měli byste zkusit tancovat více u sebe. CZ: 30
 • Typically, the trailing dancer places a hand on the back or shoulder of the lead dancer. This helps keep the unit connected together. The Japanese style is for the lead dancer to place their arms comfortably at their side and slightly behind them, extending their hands palms up and toward the trailing dancer behind while the trailing dancer places their hands in the leading dancer's palms. In either case, the idea is to physically connect the dancers so that they stay together as a unit. At a minimum, the Trailer should tap the Leader's shoulder to let the Leader know that the Tandem unit is ready. EN: 40
  Většinou tanečníci vzadu dají ruku na rameno tanečníka před sebou. To jim pomáhá držet tandem kompaktní. Japonský styl je takový, že tanečníci vepředu dají ruce trochu za sebe dlaněmi nahoru, a zadní tanečník do své ruce do jejich. V obou případech je základní myšlenka udržet tandem kompaktní. Minimálně se dá udělat to, že tanečník vzadu poklepe Leadrovi na rameno a tím mu dá najevo, že je s ním v tandemu. CZ: 40
 • When doing Arm Turns with another Tandem Unit, the Leader of each Tandem unit can join hands with the Trailer of the other unit. Tandem Arm Turns feel like Box Counter Rotates. EN: 50
  Když děláte s jiným tandemem Arm Turn, může se Leader z každého tandemu chytnou za ruce s Trailers. Tandem Arm Turns vypadají jako Box Counter Rotates. CZ: 50
 • As with an As Couples unit, no dancers should ever come between the dancers within a Tandem unit. EN: 60
  Stejně jako u As Couples, ani v Tandem by se mezi tanečníky v tandemu neměl nikdo dostat. CZ: 60

Tandem of 3 (or 4): A one-faced Column of 3 (or 4) dancers work as a unit. EN: 70
Tandem of 3 (nebo 4): Column of 3 (nebo 4), kde se tanečníci koukají stejným směrem, pracuje jako jednotka. CZ: 70

As Couples CONCEPT [A1]:
Dancers side-by-side and facing the same direction (i.e., a Couple) work as a single dancer to do the given call. EN: 31
Tanečníci, co jsou vedle sebe a koukají stejným směrem (tzn. Couple), pracují společně jako jeden člověk a provedou danou figuru. CZ: 31

Viz také Siamese CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Tandem Concept

Choreography for Tandem CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/tandem.php?level=C1&language=czech&action=edit
20-April-2024 12:11:46
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL