Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing Chain Thru [C3A]
   (Deuce Williams 1967)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller andra tillämpliga formationer.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Cast Off 1/4;
 3. Very Centers Trade;
 4. Centers Cast Off 1/4.

Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call.

före
Swing Chain Thru
 
     
efter
Arm Turn 1/2
(1/4)
 efter
Centers Cast Off 1/4
(1/2)
 efter
Very Centers Trade
(3/4)
 efter
Centers Cast Off 1/4
(klart)

Kommentarer:
 • Swing Chain Thru är samma som Spin Chain Thru [Plus] utom att varje 3/4 vridning ersatts med en 1/4 vridning.
 • Tänk 'halv, kvart, halv, kvart' eller 2-1-2-1.
 • Swing Chain Thru kan också callas från en Alamo Ring: börja med höger hand (såvida det inte sägs något annat) och sedan alternerade hand Cast Off 1/2, 1/4, 1/2 och 1/4. Slutar i en Alamo Ring.
 • För caller som använder checkers: Från Parallel Waves, är Swing Chain Thru ekvivalent med Rims Trade Back [C2].

Swing Chain CONCEPT [C4]: Byt ut alla  3/4 vridningar (inklusive Star 3/4) av det givna callet mot 1/4 vridningar. För call vars namn börjar med orden 'Spin Chain' byts ordet 'Spin' ut mot ordet 'Swing.' För alla andra call sätts ordet 'Swing' in före namnet på callet. Exempel: Swing Chain The Line, Swing Chain The Gears, Swing Alter & Circulate.

Spin Chain Thru [Mainstream] (Rod Blaylock 1967): Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call.

CALLERLAB definition for Swing Chain Thru

Choreography för Swing Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/swingchainthru.php?level=master&language=sweden
22-July-2024 10:05:43
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL