Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swing Chain Thru [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing Chain Thru -- [C3A]
   (Deuce Williams 1967)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Parallel Waves, Eight Chain Thru a dalších vhodných formací.

  1. Arm Turn 1/2;
  2. Centers Cast Off 1/4;
  3. Very Centers Trade;
  4. Centers Cast Off 1/4.

Končí v Parallel Waves. Figura má čtyři části.

před
Swing Chain Thru
 
     
po
Arm Turn 1/2
(1/4)
 po
Centers Cast Off 1/4
(1/2)
 po
Very Centers Trade
(3/4)
 po
Centers Cast Off 1/4
(hotovo)

Poznámky:

  • Swing Chain Thruje to totéž co Spin Chain Thru [Plus] kromě toho, že všechny 3/4 Turn jsou nahrazeny 1/4 Turn.
  • Říkejte si 'půl, čtvrt, půl, čtvrt' nebo 2-1-2-1.
  • Swing Chain Thru může být také callerováno z Alamo Ring: začněte za pravou ruku (pokud není řečeno jinak) a postupně u Cast Off 1/2, 1/4, 1/2, and 1/4 střídejte ruce. Končí v Alamo Ring. Toto použití je řídké a poněkud kontroverzní. Od callera by bylo moudré specifikovat, za kterou ruku se začíná.
  • Pro callery: Z formace Parallel Waves je Swing Chain Thru ekvivalentní k Rims Trade Back [C2].

Swing Chain CONCEPT [C4]: Nahraďte všechny 3/4 Turns (včetně Star 3/4) dané figury za 1/4 turns. U figur, jejichž jména začínají 'Spin Chain' je slovo 'Spin' nahrazeno slovem 'Swing.' Pro všechny ostatní figury je slovo 'Swing' vloženo před jméno figury. Příklady: Swing Chain The Line, Swing Chain The Gears, Swing Alter & Circulate.

Spin Chain Thru [Mainstream] (Rod Blaylock 1967): Z formace Parallel Waves, Eight Chain Thru a dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Končí v Parallel Waves. Figura má čtyři části.

CALLERLAB definition for Swing Chain Thru

Choreography for Swing Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/swingchainthru.php?level=master&language=czech
14-October-2019 07:54:11
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.