Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swap Around, Reverse Swap Around [A1]
   (Ed Hollow 1965)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples, eller en T-Bone 2 x 2 där alla är en Trailer.

Swap Around:
Belles går framåt (Box Circulate) medan
Beaus flip (Run) till Belles position bredvid.

Reverse Swap Around:
Beaus går framåt (Box Circulate) medan
Belles flip (Run) till Beaus position bredvid.

Facing Couples slutar i Couples rygg mot rygg.

Swap Around:

 
   
före
Swap Around
 efter
1/2
  (klart)
Reverse Swap Around:

 
   
före
Reverse Swap Around
 efter
1/2
  (klart)

Kommentarer:
  • Dansare rör ofta ihop vem som går framåt och vem som gör flip. Många dansare väntar med att röra sig tills de ser att någon annan dansare rör sig. Därför, om du vet vilken del du skall göra, var bestämd och börja röra dig!
  • För att det skall flyta bättre, bör de som gör flip vrida sig 1/4 mot dansaren bredvid och göra en kort paus för att låta dem komma ur vägen.
  • Swap Around rör sig alla en postion moturs i sin Box om 4.
  • Reverse Swap Around rör sig alla en position medurs i sin Box om 4.
  • Vid Swap Around, lär en del caller ut att Belle går framåt och pekar åt vänster eller vinkar med handen åt dansaren framför. Detta signalerar till den dansaren att göra en flip och ' ur vägen'.

Split Swap (Around) [C2] ("Skinny" Hall 1968): Från Facing Couples eller T-Bone 2 x 2 där alla är en Trailer. Som en rörelse, Belles Box Circulate & 1/4 Right medan Beaus 1/4 Right & Box Circulate. Facing Couples slutar i Couples rygg mot rygg.

Swap The Wave [C2] (Lee Kopman 1972): Från en Wave. Som en rörelse, Step Thru; resulterande Beaus 1/4 Right & Wheel Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg. Resultatet av Swap The Wave är som om alla tog ett steg bakåt (för att bilda Facing Couples) och sedan gjorde Swap Around.

Swap The Top [C3A,C3B] (Bob Norton 1970): Från Facing Couples. Belles Extend (L-H) och Cast Off 3/4 medan Beaus Run en och en halv. Slutar i en R-H Wave.

Swap The Windmill [C4] (Keith Gulley 1970): Från en tillämplig 2 x 4 som Facing Lines eller en Eight Chain Thru. 1/2 Swap Around; justera om nödvändigt för att bilda normala (Center-to-Center) Diamonds; Spin The Windmill, Ends Circulate 2 ('as you are'). Slutar i Parallel L-H Two-Faced Lines.

Fan Thru [C4] (Tom Tarleton 1967): Från Facing Couples eller en R-H Wave. Om det behövs, Step to a Wave; Centers Trade; alla Step Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg. Fan Thru är koreografiskt ekvivalent med Reverse Swap Around och är enligt vår mening, ett call med bättre flyt.

Grand Swap Around [NOL]: Från passande Columns om 3 eller 4 (t.ex, en L-H 1/4 Box). Belles Circulate medan Beaus Run.

Grand Swap Around:

 
 
före
Swap Around
  (klart)

CALLERLAB definition for Swap Around
CALLERLAB definition for Reverse Swap Around

Choreography för Swap Around, Reverse Swap Around

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/swaparound.php?language=sweden&level=master
22-July-2024 22:49:52
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL