Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stretch Concept [C1]
   (Jim Davis)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable 8-dancer formations. EN: 10
Z vhodných formací osmi tanečníků. CZ: 10

Do the given 4-dancer call with the resulting Centers ending in the far Center positions. The given call must be a call that can be done with four dancers. EN: 15
Proveďte danou figuru pro čtyři tanečníky s tím, že výslední Centers skončí na vzdálenější pozici. Danou figuru musí být možno provést čtyřmi tanečníky. CZ: 15

To get to the proper ending position, it is always possible to do the call in each group of 4, and then those who end as the centermost 4 dancers do a 'Substitute' with each other, moving away from the dancers with whom they have done the call. To dance this smoothly, the substitution is accomplished at some time during the call. This optimal time (usually toward call completion) varies and is dependent upon the call. EN: 20
Dostat se na správnou koncovou pozici je vždy možné tak, že se provede figura ve formaci čtyř tanečníků a pak ti čtyři nejblíže středu provedou vzájemně 'Substitute' tak, že jdou směrem od tanečníků, se kterými figuru prováděli. Aby bylo provedení plynulé, provádí se substituce během provádění figury. Kdy přesně záleží na prováděné figuře. CZ: 20

Poznámky:
 • The resulting Centers move along the long axis of the resulting formation, crossing the flagpole center of the 8-dancer formation. EN: 30
  Výslední Centers se pohybují podél dlouhé osy výsledné formace, jdou přes střed formace osmi tanečníků. CZ: 30
 • From Parallel Two-Faced Lines, Ferris Wheel is identical to Stretch Wheel & DealEN: 40
  Z formace Parallel Two-Faced Lines je Ferris Wheel totéž co Stretch Wheel & DealCZ: 40
 • At C1, the Stretch CONCEPT is primarily limited to calls that start from Parallel Lines. EN: 50
  Na C1 je Stretch CONCEPT omezen více méně na figury začínající z Parallel Lines. CZ: 50

Stretch Recycle (
from Parallel R-H Waves EN: 60
Z formace Parallel R-H Waves CZ: 60
):

 
 
před
Stretch Recycle
 po

Out-Facing Ends and adjacent dancers normal Recycle as others do a 'long' Recycle
(like a Ferris Wheel) to end in the far Center. EN: 70
Out-Facing Ends udělají s tanečníky vedle sebe normální Recycle, ostatní dělají 'dlouhý' Recycle
(jako Ferris Wheel) a skončí uprostřed na vzdálenější pozici. CZ: 70
Stretch Recycle (
from L-H Tidal Wave EN: 80
Z formace L-H Tidal Wave CZ: 80
):

 
 
před
Stretch Recycle
 po

Recycle; Centers Half Sashay. This usage is not common at C1. EN: 90
Recycle; Centers Half Sashay. Toto použití není na C1 běžné. CZ: 90
Stretch Explode The Wave (
from Parallel R-H Waves EN: 100
Z formace Parallel R-H Waves CZ: 100
):

 
 
před
Stretch Explode The Wave
 po

Leaders Explode The Wave as Trailers Extend (to a Center Wave) and Explode The Wave. EN: 110
Leaders Explode The Wave, Trailers Extend (do Center Wave) and Explode The Wave. CZ: 110
Stretch Explode The Wave (
from R-H Tidal Wave EN: 120
Z formace R-H Tidal Wave CZ: 120
):

 
 
před
Stretch Explode The Wave
 po

Explode The Wave; Centers Pass Thru.
Stretch Chase Right (
from Trade By EN: 130
z formace Trade By CZ: 130
):

 
 
před
Stretch Chase Right
 po

Chase Right, but original Ends go to the far Center. EN: 140
Chase Right, ale původní Ends jdou na vzdálenější pozice uprostřed. CZ: 140

The following is a list of calls typically done Stretch at C1: EN: 150
Následuje seznam typických figur používaných na C1 se StretchCZ: 150

From Parallel Lines | Waves EN: 160
Z formace Parallel Lines | Waves CZ: 160
1/2 Tag Cycle & Wheel Shakedown
2/3 Recycle Explode The Wave Turn & Deal (R-H Two-Faced Lines)
Ah So Recycle Wheel & Deal (Two-Faced Lines)
From Eight Chain Thru EN: 170
Z formace Eight Chain Thru CZ: 170
Flutter Wheel Reverse Flutter Wheel
From Trade By EN: 180
Z formace Trade By CZ: 180
Chase Right | Left

Stretch Cross Fire (
from As Couples R-H Wave EN: 190
z formace As Couples R-H Wave CZ: 190
):

 
 
před
Stretch Cross Fire
 po

Cross Fire & Slither.
Stretch Linear Cycle (
from R-H Tidal Wave EN: 200
z formace R-H Tidal Wave CZ: 200
):

 
 
před
Stretch Linear Cycle
 po

Hinge; Leaders Fold; Double Pass Thru; Centers Double Pass Thru; all Right Peel Off. EN: 210
Hinge; Leaders Fold; Double Pass Thru; Centers Double Pass Thru; všichni Right Peel Off. CZ: 210
Stretch Cut The Diamond (
from R-H Point-to-Point Diamonds EN: 220
z formace R-H Point-to-Point Diamonds CZ: 220
):

 
 
před
Stretch Cut The Diamond
 po

Cut The Diamond; As Couples Slither.

Single Stretch CONCEPT [C4]:
From 4-dancer formations. Do the given 2-dancer call with the resulting Centers (of the 4-dancer formation) ending in the far center. EN: 630
Z formace čtyř tanečníků. Proveďte danou figuru pro dva tanečníky a výslední Centers (formace čtyř tanečníků) skončí na vzdálenějším místě. CZ: 630

 
před
Single Stretch Touch 1/4
 po

CALLERLAB definition for Stretch Concept

Choreography for Stretch Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/stretch.php?level=master&language=czech&action=edit
25-July-2024 04:57:17
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL