Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Spin Chain & Exchange The Gears [Plus]
   (upphovsman okänd 1983)
Plus:     

Språk:
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru (i vilket fall dansarna först stiger upp till Parallel Waves).

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Center 4 Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back;
 3. Very Centers Trade medan Outsides glider inåt för att bilda två Stars;
 4. Vrid varje Star 3/4;
 5. Nya Very Centers går framåt runt den andra sidans Star (som bokstaven "S") medan de andra i deras Star följer dem i en Single File;
 6. Efter att Leaders (#1 dansarna i varje Star) har gått 3/4 runt den andra sidans Star, gör #1 och #3 dansarna i varje Star en U-Turn Back (vrider sig mot mitten av sin Star) och bildar en Wave med dansarna bakom.

Slutar i Parallel Waves.

Alternativ definition (för C2 dansare):
Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; Diamond Circulate 3 positioner; 3/4 Exchange The Diamond; Interlocked Flip The Diamond.

före
Spin Chain & Exchange The Gears
 
   
efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides U-Turn Back
 efter
Very Centers Trade
medan Outsides glider inåt för att
bilda Stars
 
   
efter
Star 3/4
 efter
att ha gått 3/4 runt den andra
sidans Star
 efter
#1 och #3 U-Turn Back och
bildar en Wave med dansarna bakom
(klart)

Kommentarer:
 • Efter att Outsides gjort U-Turn Back och bildat en Star, bör Out-Facing dansaren lyfta sin ytterhand för att låta de andra i samma Star veta vem som leder.
 • Glöm inte att göra en Very Centers Trade
 • Vänta tills det finns fyra dansare i din Star innan du börjar vrida den. Om du vrider din Star utan någon, är det praktiskt taget omöjligt för dem att komma ifatt. Det är bättre att vänta en extra takt eller två för att få med dem än att vrida er Star utan dem.
 • Räkna positionerna i din Star medan du vrider den (dvs, gör 3 Star Circulates). Att räkna är viktigt i de fall callern ändrar hur långt er Star skall vridas (t.ex, Spin Chain & Exchange The Gears, Turn the Stars 1/2).
 • Efter att ha vridit er Star, leder de nya Very Centers 'the Exchange'. Styling: Very Centers kan lätt snudda varandras händer när de passerar varandra.
 • När ni snor er runt den andra sidans Star, håll ihop formationen så att 1) ni inte behöver ta en massa steg; och 2) de resulterande Waves inte slutar för långt isär.
 • "Spin" betyder vanligen 'Arm Turn 1/2 följt av Centers Cast Off 3/4'. Till exempel, Spin The Top, Spin Chain Thru, Spin Chain The Gears.

Spin Chain Thru [Mainstream] (Rod Blaylock 1967): Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call.

Spin Chain The Gears [Plus] (Whit Whitcomb och Jay King 1971): Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru (i vilket fall dansarna först stiger upp till Parallel Waves). Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; alla Star 3/4; Very Centers Trade; Center Wave Cast Off 3/4 medan de andra U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på uppställningen. Slutar i Parallel Waves.

Se också Exchange The Diamond [C2].

CALLERLAB definition for Spin Chain & Exchange The Gears

Choreography för Spin Chain & Exchange The Gears

Comments? Questions? Suggestions?
 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/spinchainandexchange.php?language=sweden&level=PLUS
20-June-2024 03:17:58
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL