Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Spin Chain & Exchange The Gears [Plus]
   (upphovsman okänd 1983)
Plus:     

Språk:
  
  
  
  
   edit def

From Parallel Waves or Eight Chain Thru (in which case dancers first step to Parallel Waves). EN: 10
Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru (i vilket fall dansarna först stiger upp till Parallel Waves). SE: 10
 1. Arm Turn 1/2;
 2. Center 4 Cast Off 3/4 as Outsides U-Turn Back; EN: 20
  Center 4 Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back; SE: 20
 3. Very Centers Trade as the Outsides slide inward to form two Stars; EN: 30
  Very Centers Trade medan Outsides glider inåt för att bilda två Stars; SE: 30
 4. Turn each Star 3/4; EN: 40
  Vrid varje Star 3/4; SE: 40
 5. New Very Centers walk forward around the other Star (like a figure "S") as the Others in their Star follow them in Single File; EN: 50
  Nya Very Centers går framåt runt den andra sidans Star (som bokstaven "S") medan de andra i deras Star följer dem i en Single File; SE: 50
 6. After the Leaders (#1 dancers in the Stars) have gone 3/4 around the other Star, the #1 and #3 dancers in the Star do a U-Turn Back (turning toward the Center of the Star) and form a Wave with the dancers behind them. EN: 60
  Efter att Leaders (#1 dansarna i varje Star) har gått 3/4 runt den andra sidans Star, gör #1 och #3 dansarna i varje Star en U-Turn Back (vrider sig mot mitten av sin Star) och bildar en Wave med dansarna bakom. SE: 60

Ends in Parallel Waves. EN: 70
Slutar i Parallel Waves. SE: 70

Alternative definition (for C2 dancers): EN: 80
Alternativ definition (för C2 dansare): SE: 80
Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 as Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; Diamond Circulate 3 spots; EN: 90
Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; Diamond Circulate 3 positioner; SE: 90
3/4 Exchange The Diamond; Interlocked Flip The Diamond.

före
Spin Chain & Exchange The Gears
 
   
efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides U-Turn Back
 efter
Very Centers Trade
as Outsides slide inward to form Stars EN: 100
medan Outsides glider inåt för att
bilda Stars SE: 100
 
   
efter
Star 3/4
 efter
going 3/4 around the Other Star EN: 110
att ha gått 3/4 runt den andra
sidans Star SE: 110
 efter
#1 and #3 U-Turn Back and
form a Wave with the dancers behind them EN: 120
#1 och #3 U-Turn Back och
bildar en Wave med dansarna bakom SE: 120
(klart)

Kommentarer:
 • After the Outsides U-Turn Back and form a Star, the Out-Facing dancer should raise their outside hand to let others in the Star know who is leading. EN: 130
  Efter att Outsides gjort U-Turn Back och bildat en Star, bör Out-Facing dansaren lyfta sin ytterhand för att låta de andra i samma Star veta vem som leder. SE: 130
 • Don't forget to do a Very Centers Trade EN: 140
  Glöm inte att göra en Very Centers Trade SE: 140
 • Wait until there are four dancers in the Star before you turn it. If you turn the Star without someone, it is practically impossible for them to catch up. It's better to wait an extra beat or two to get them into the Star than to turn the Star without them. EN: 150
  Vänta tills det finns fyra dansare i din Star innan du börjar vrida den. Om du vrider din Star utan någon, är det praktiskt taget omöjligt för dem att komma ifatt. Det är bättre att vänta en extra takt eller två för att få med dem än att vrida er Star utan dem. SE: 150
 • Count the positions in the Star as you turn it (i.e., do 3 Star Circulates). Counting is important in case the caller modifies the amount of the Star turn (e.g., Spin Chain & Exchange The Gears, Turn the Stars 1/2). EN: 160
  Räkna positionerna i din Star medan du vrider den (dvs, gör 3 Star Circulates). Att räkna är viktigt i de fall callern ändrar hur långt er Star skall vridas (t.ex, Spin Chain & Exchange The Gears, Turn the Stars 1/2). SE: 160
 • After turning the Star, the new Very Centers lead the Exchange. Styling: Very Centers can lightly tap hands with each other as they pass by each other. EN: 170
  Efter att ha vridit er Star, leder de nya Very Centers 'the Exchange'. Styling: Very Centers kan lätt snudda varandras händer när de passerar varandra. SE: 170
 • When wrapping around the other Star, keep the formation tight so that 1) you don't have to take a lot of steps; and 2) the resulting Waves do not end up too far apart. EN: 180
  När ni snor er runt den andra sidans Star, håll ihop formationen så att 1) ni inte behöver ta en massa steg; och 2) de resulterande Waves inte slutar för långt isär. SE: 180
 • "Spin" generally means 'Arm Turn 1/2 followed by Centers Cast Off 3/4'. For example, Spin The Top, Spin Chain Thru, Spin Chain The GearsEN: 190
  "Spin" betyder vanligen 'Arm Turn 1/2 följt av Centers Cast Off 3/4'. Till exempel, Spin The Top, Spin Chain Thru, Spin Chain The GearsSE: 190

Spin Chain Thru [Mainstream] (Rod Blaylock 1967):
From Parallel Waves, Eight Chain Thru, or other applicable formations. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; the Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Ends in Parallel Waves. This is a 4-part call. EN: 204
Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call. SE: 204

Spin Chain The Gears [Plus] (Whit Whitcomb och Jay King 1971):
From Parallel Waves or Eight Chain Thru (in which case dancers first step to Parallel Waves). Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 as Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; all Star 3/4; Very Centers Trade; Center Wave Cast Off 3/4 as Others U-Turn Back by turning away from the center of the set. Ends in Parallel Waves. EN: 622
Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru (i vilket fall dansarna först stiger upp till Parallel Waves). Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; alla Star 3/4; Very Centers Trade; Center Wave Cast Off 3/4 medan de andra U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på uppställningen. Slutar i Parallel Waves. SE: 622

Se också Exchange The Diamond [C2].

CALLERLAB definition for Spin Chain & Exchange The Gears

Choreography för Spin Chain & Exchange The Gears

Comments? Questions? Suggestions?
 
Plus:     

full URL