Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Solid CONCEPT [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Solid CONCEPT -- [C2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

De utpekade dansarna eller dansarna i en utpekad formation arbetar som en enhet (liknande As Couples eller Tandem) för att utföra det givna callet.

 
före
Inside Triangle work Solid:
All Cross Roll To A Wave
  efter

 
före
Solid-of-4 1/4 In
  efter

Kommentarer:

  • Solid CONCEPT är också känt som As A Unit CONCEPT.
  • Dansare i Solid enheten måste alla titta åt samma håll.
  • Dansare i Solid enheten behåller sitt relativa avstånd till de andra dansarna i enheten under hela tiden som callet utförs.
  • Tillåt inte någon dansare att komma emellan dig och de andra dansarna i din Solid enhet när ni utför callet.

CALLERLAB definition for Solid Concept

Choreography för Solid CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/solid.php?level=master&language=sweden
22-October-2019 09:36:40
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.