Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Sidetrack [C3B]
   (Tim Scholl 1976)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från tillämpliga formationer.

  1. Zig-Zag;
  2. Counter Rotate 1/4;
  3. Roll.

Sidetrack är ett 3-delars call.

Single Sidetrack [C3B]: Från en 1 x 4 Column. Zig-Zag; Lockit (dvs., Counter Rotate med avseende på 1 x 4); Roll. Slutar i en Single Double Pass Thru.

Split Sidetrack [C3B]: Från en 2 x 4 eller 1 x 8 Column. Zig-Zag; Split Counter Rotate 1/4; Roll.

Split Split Sidetrack [NOL]: Från passande formationer. Dela uppställningen två gånger för att arbeta med en annan dansare (som måste vara i ett generaliserat Tandem med dig). Zig-Zag; Hinge (dvs., Counter Rotate med avseende på 1 x 2); Roll.

Kommentarer:
  • Från Columns, Single Sidetrack har dansarna arbetande i en 1 x 4 formation; och Split Sidetrack har dansarna arbetande i en 2 x 2 formation.
  • Såvida inte Sidetrack föregås av en modifierare som Split, Single, Once Removed, etc. är Counter Rotate 1/4 alltid en All 8 Counter Rotate 1/4 (dvs., den 'stora').

Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
Sidetrack
 efter
Split Sidetrack
 efter
Single Sidetrack
 efter
Split Split Sidetrack

Choreography för Sidetrack

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/sidetrack.php?language=sweden&level=master
14-July-2024 22:37:15
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL