Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Siamese CONCEPT [C1]
   (Bill Davis 1979)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Siamese betyder 'As Couples eller In Tandem'. Dvs, Couple dansarna arbetar As Couples, och de andra arbetar
In Tandem för att göra det givna callet.

   
före
Siamese Touch 1/4
 efter
Siamese Touch
 efter
Siamese Arm Turn 1/4
(klart)
   
före
Siamese Explode The Wave
 efter
Siamese Explode
 efter
Siamese Right Pull By
(klart)

Ibland är det svårt att avgöra vem som arbetar med vem i en Siamese enhet. Från en 1/4 Box (se diagrammet längst till vänster nedan), dansarna och luras ofta att tro att de är en del av en Tandem enhet medan de i själva verket är en del av en As Couples enhet. Även dansarna och luras ofta att tro att de arbetar i en Tandem enhet med dansarna och (respektive).

   
före
Siamese Follow Thru
 efter
Siamese Extend
 efter
Siamese Arm Turn 1/4
(klart)

As Couples CONCEPT [A1]: Dansare sida vid sida och tittande år samma håll (dvs, ett Couple) arbetar som en enda dansare för att göra det givna callet.

Se också Tandem CONCEPT [C1] och Solid CONCEPT [C2].

CALLERLAB definition for Siamese Concept

Choreography för Siamese CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/siamese.php?level=C1&language=sweden
21-June-2024 15:58:54
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL