Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Rotate [C1,C2,C3B]
   (Jim Davis)
C1: C2: C3B:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate, och Reverse Single Rotate) finns på olika challengelistor beroende på startformation.

På C1,
Rotates kan bara callas från en generaliserad Static Square, eller från liknande formationer (t.ex., från Columns, endast Ends).
På C2,
Rotates kan också callas från Parallel Lines eller från en 2 x 2 (t.ex., In Your Block Single Rotate 1/4).
På C3B,
Rotates kan också callas från Columns.

Procedur för att dansa Rotates:
 1. Identifiera mittpunkten på din uppställning.

  Mittpunkten på din uppställning är mittpunkten på squaren (kallas vanligen "flagpole center") utom i följande fall:

  1. Om du är i en 2 x 4 formation och i Lines, är mittpunkten mitten på varje Box (dvs, arbeta Split). Om du är i ett 2 x 4 T-Bone, är mittpunkten för dansarna i Columns 'flagpole center', medan dansarna i Lines arbetar Split.
  2. Om Rotate föregås av Split, dela då formationen i två lika delformationer. Mittpunkten är då mitten på din delformation. Från en 2 x 4, betyder Split att dela uppställningen i två 2 x 2, inte i två 1 x 4.
  3. Om Rotate föregås av namnet på formationen man skall arbeta i, är mittpunkten mitten på den formationen. Till exempel, från Columns, 'Each Column Single Rotate 1/4'. I detta fall är mittpunkten mitten på varje 1 x 4.
 2. Vänd dig 1/4 relativt mittpunkten enligt följande regler:

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single Rotate Individuell (jeder für sich) 1/4 To Promenade
  Reverse Single Rotate Individuell (jeder für sich) 1/4 To Reverse Promenade

  1/4 To Promenade
  Vänd 1/4 så att din vänstra axel är mot mittpunkten på formationen
  1/4 To Reverse Promenade
  Vänd 1/4 så att din högra axel är mot mittpunkten av formationen.
 3. Counter Rotate den givna fraction runt mittpunkten.

  Från en Static Square, arbetar de aktiva dansarna runt utsidan av uppställningen. De inaktiva dansarna skall gå in mot mitten på uppställningen.

När man dansar Rotates, finns det 3 saker att lyssna efter:

 1. Single eller inte;
 2. Reverse eller inte;
 3. Hur långt.

C1 Rotates ( från Static Square )

Rotate fraction [C1]: (De utpekade) As Couples 1/4 To Promenade & Counter Rotate den givna fraction runt utsidan av uppställningen medan de icke utpekade (om det finns några) går in i mitten.

Reverse Rotate fraction [C1]: (De utpekade) As Couples 1/4 To Reverse Promenade & Counter Rotate den givna fraction runt utsidan av uppställningen medan de icke utpekade (om det finns några) går in i mitten.

Single Rotate fraction [C1]: (De utpekade) Individuellt 1/4 To Promenade & Counter Rotate den givna fraction runt utsidan av uppställningen medan de icke utpekade (om det finns några) går in i mitten.

Reverse Single Rotate fraction [C1]: (De utpekade) Individuellt 1/4 To Reverse Promenade & Counter Rotate den givna fraction runt utsidan av uppställningen medan de icke utpekade (om det finns några) går in i mitten.

Kommentarer:
 • Gör inte Face In eller Bend The Line efter en Rotate såvida inte callern uttryckligen säger så.
 • De icke utpekade dansarna går in i mitten utan att ändra ansiktsriktning.

Rotate 1/4 ( från Static Square )

 
   
före
Heads Rotate 1/4
 efter
As Couples 1/4 To Promenade
 efter
Counter Rotate 1/4
(klart)
Single Rotate 1/2 ( från Static Square )

 
     
före
Heads Single Rotate 1/2
 efter
1/4 To Promenade
 efter
Counter Rotate 1/4
 efter
Counter Rotate 1/4 (again)
(klart)

C2 Rotates ( från Parallel Lines, eller från en 2 x 2 men inte från Columns ):

Arbeta i varje Box om 4.

Rotate fraction[C2]: As Couples 1/4 To Promenade och (arbeta i den resulterande Line om 4) Counter Rotate den givna fraction. Detta är samma som As Couples Zag-Zig; Lockit n gånger (där n är antalet kvartar i den givna fraction: n=1 för 1/4, n=2 för 1/2, n=3 för 3/4, etc.).

Reverse Rotate fraction [C2]: As Couples 1/4 To Reverse Promenade och (arbeta i den resulterande Line om 4) Counter Rotate den givna fraction. Samma som As Couples Zig-Zag; Lockit n gånger (där n är antalet kvartar i den givna fraction).

Single Rotate fraction [C2]: Individuellt 1/4 To Promenade och Box Counter Rotate den givna fraction. Samma som Zag-Zig; Box|Split Counter Rotate den givna fraction.

Reverse Single Rotate fraction[C2]: Individuellt 1/4 To Reverse Promenade och Box Counter Rotate den givna fraction. Samma som Zig-Zag; Box|Split Counter Rotate den givna fraction.

Reverse Rotate 1/4 ( från Parallel Lines ):

 
   
före
Reverse Rotate 1/4
 efter
As Couples 1/4 To Reverse Promenade
 efter
Line of 4 Counter Rotate 1/4
(klart)
Reverse Single Rotate 1/2 ( från Parallel Lines ):

 
   
före
Reverse Single Rotate 1/2
 efter
1/4 To Reverse Promenade
 efter
Split Counter Rotate 1/2
(klart)

Knep för Single Rotate 1/4 (från Lines):
Leaders U-Turn Back åt vänster; Belles Walk; Beaus Dodge.
Knep för Reverse Single Rotate 1/4 (från Lines):
Leaders U-Turn Back åt höger; Beaus Walk; Belles Dodge.

Var medveten om att många dansare använder dessa knep. Även erfarna dansare tycks ofta dansa på detta sätt (när de är Trailers gör de helt enkelt en sorts Walk & Dodge). Vi anser att det är okay att dansa på detta sättt om du fortfarande tänker att du gör 'turn 1/4 & Box Counter Rotate', så att du håller i minnet att det är en svepande riktning mot vilken du kan göra Roll. Notera att det här knepet fungerar inte om fraction är 0/4. Om fraction är större än 1/4 använd då Box Counter Rotates för resten av callet.


C3B Rotates ( från Columns och andra formationer ):

Rotate 1/4 ( från Columns ):

 
   
före
Rotate 1/4
 efter
As Couples 1/4 To Promenade
 efter
Counter Rotate 1/4
(klart)
Single Rotate 1/4 ( från Columns ):

 
   
före
Single Rotate 1/4
 efter
1/4 To Promenade
 efter
Counter Rotate 1/4
(klart)

Single Rotate 1/4 ( från ett T-Bone 2 x 4 ):

I detta exempel, arbetar dansarna som om de vore i Columns medan dansarna arbetar som om de vore i Lines (dvs, arbeta Split)

före
Single Rotate 1/4
efter
några arbetar Split:
all 1/4 To Promenade
några arbetar Split:
alla
Counter Rotate 1/4
(klart)

Split Single Rotate 1/4 ( från Columns ):

före
Split Single Rotate 1/4
efter
Split 1/4 To Promenade
efter
Split Counter Rotate 1/4
(klart)

Kommentar: från Parallel Lines, är Split Single Rotate samma som Single Rotate.

JÄMFÖR FÖLJANDE:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

 
efter
Single Rotate 1/4
  efter
Diamond Single Rotate 1/4
( See Diamond anything Concept [C4])

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Single Rotate 1/4

efter
Split Single Rotate 1/4

efter
Split Split Single Rotate 1/4

Tips hur man dansar Rotates:

 • Rotate eller Single Rotate, vrid dig 1/4 (As Couples eller individuellt) så att din vänsteraxel är mot mitten på uppställningen.
 • Reverse Rotate eller Reverse Single Rotate, vrid dig 1/4 (As Couples eller individuellt) så att din högeraxel är mot mitten på uppställningen. ('Reverse' och 'Right' börjar båda med 'R'.)
 • Rotate betyder As Couples; Single Rotate betyder individuellt.
 • Om ingen fraction ges, anta då 1/4. Enligt vår åsikt bör callern alltid ge en fraction.
 • Callern kan ge fraction 0 (eller 0/4), i vilket fall du vrider dig 1/4 och gör ingen Counter Rotate alls.

Varför är Rotate FAMILY splittrat på tre nivåer? Svaret är att definitionen för Rotate är inkonsistent, i det att definitionen är formationsberoende. Enligt vår åsikt borde dansarna ha en koncis definition som kan användas för varje tillåten startformation. Det är C2 Rotates som är bovarna och vi anser att dessa Rotates borde ha kallats Split Rotate (i stället för Rotate), och Split Single Rotate (i stället för Single Rotate), så att det inte hade blivit någon konflikt. Tyvärr så definierades inte Rotates helt så rent.

Se också Counter Rotate [C1].

CALLERLAB definition for Rotate
CALLERLAB definition for Reverse Rotate
CALLERLAB definition for Single Rotate
CALLERLAB definition for Reverse Single Rotate

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1: C2: C3B:     

https://www.ceder.net/def/rotate_c1.php?level=C3B&language=sweden
17-July-2024 15:53:33
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL