Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Rotate [C1,C2,C3B]
   (Jim Davis)
C1: C2: C3B:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate a Reverse Single Rotate) jsou rozprostřeny přes několik Challenge levelů podle toho, z jaké výchozí formace jsou prováděny.

Na C1
mohou být Rotates callerovány pouze z formace Generalized Squared Set nebo nějaké podobné (např. pouze Ends z Columns)
Na C2
mohou být Rotates callerovány i z formací Parallel Lines a 2 x 2 (např. In Your Block Single Rotate 1/4).
Na C3B
Mohou být Rotates callerovány i z Columns.

Jak tancovat Rotates:
 1. Identifikujte střed své formace.

  Střed vaší formace je zároveň střed čtverylky (zvaný "flagpole"), kromě následujících případů:

  1. Jestliže jste ve formaci 2 x 4 a jedná se o Lines, výš střed je střed každého Box (tzn. pracujete Split). Jestliže jste ve 2 x 4 T-Bone, střed pro tanečníky v Column je flagpole, zatímco pro tanečníci v Line pracují Split.
  2. Jestliže Rotate předchází slovo Split, pak rozdělte celou formaci na dvě stejné sub-formace. Střed každé sub-formace je i střed otáčení. Z formace 2 x 4 Split znamená rozdělení na dvě formace 2 x 2, nikoliv dvě 1 x 4.
  3. Pokud slovo Rotate předchází jméno formace, ve které se má pracovat, je za střed otáčení zvolen střed dané formace. Například z formace Columns povel 'Each Column Single Rotate 1/4'. V takovém případě je středem otáčení střed formace 1 x 4.
 2. Otočte se o (Turn) 1/4 relativně směrem ke zvolenému středu podle následujících pravidel:

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single Rotate Individuálně 1/4 do směru promenády (To Promenade)
  Reverse Single Rotate Individuálně 1/4 proti směru promenády (To Reverse Promenade)

  1/4 To Promenade
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše levé rameno směřovalo do středu vaší formace.
  1/4 To Reverse Promenade
  Otočte se o 1/4 tak, aby vaše pravé rameno směřovalo do středu vaší formace.
 3. Counter Rotate danou fraction kolem zvoleného středu.

  Z formace Squared Set se aktivní tanečníci otáčejí kolem středu čtverylky. Neaktivní tanečníci by se měli přesunou doprostřed čtverylky.

U figur Rotates musí zaznít tři věci:

 1. Single nebo ne;
 2. Reverse nebo ne;
 3. Jak daleko.

C1 Rotates ( z formace Squared Set )

Rotate fraction [C1]: (Ti označení) As Couples 1/4 do směru promenády & Counter Rotate danou část (fraction) vně čtverylky. Neoznačení tanečníci (pokud takoví jsou) se přesunou doprostřed.

Reverse Rotate fraction [C1]: (Ti označení) As Couples 1/4 proti směru promenády & Counter Rotate danou část (fraction) vně čtverylky. Neoznačení tanečníci (pokud takoví jsou) se přesunou doprostřed.

Single Rotate fraction [C1]: (Ti označení) individuálně 1/4 do směru promenády & Counter Rotate danou část (fraction) vně čtverylky. Neoznačení tanečníci (pokud takoví jsou) se přesunou doprostřed.

Reverse Single Rotate fraction [C1]: (Ti označení) individuálně 1/4 proti směru promenády & Counter Rotate danou část (fraction) vně čtverylky. Neoznačení tanečníci (pokud takoví jsou) se přesunou doprostřed.

Poznámky:
 • Po Rotate nedělejte ani Face In ani Bend The Line, pokud to caller explicitně neřekne.
 • Neoznačení tanečníci se přesouvají do středu čtverylky beze změny směru pohledu.

Rotate 1/4 ( z formace Squared Set )

 
   
před
Heads Rotate 1/4
 po
As Couples 1/4 To Promenade
 po
Counter Rotate 1/4
(hotovo)
Single Rotate 1/2 ( z formace Squared Set )

 
     
před
Heads Single Rotate 1/2
 po
1/4 To Promenade
 po
Counter Rotate 1/4
 po
Counter Rotate 1/4 (again)
(hotovo)

C2 Rotates ( z formace Parallel Lines nebo 2 x 2, ale ne z Columns ):

Pracujte v každém Box of 4.

Rotate fraction[C2]: As Couples 1/4 do směru promenády a (ve výsledné Line of 4) Counter Rotate danou část (fraction). Je to totéž co As Couples Zag-Zig; Lockit Nx (kde n počet čtvrtí v daném fraction: N=1 pro 1/4, N=2 pro 1/2, N=3 pro 3/4 atd.).

Reverse Rotate fraction [C2]: As Couples 1/4 proti směru promenády a (ve výsledné Line of 4) Counter Rotate danou část (fraction). Je to totéž co As Couples Zig-Zag; Lockit Nx (kde n počet čtvrtí v daném fraction).

Single Rotate fraction [C2]: Individuálně 1/4 do směru promenády a Box Counter Rotate danou část (fraction). Totéž co Zag-Zig; Box|Split Counter Rotate danou fraction.

Reverse Single Rotate fraction[C2]: Individuálně 1/4 proti směru promenády a Box Counter Rotate danou část (fraction). Totéž co Zig-Zag; Box|Split Counter Rotate danou fraction.

Reverse Rotate 1/4 ( Z formace Parallel Lines ):

 
   
před
Reverse Rotate 1/4
 po
As Couples 1/4 To Reverse Promenade
 po
Line of 4 Counter Rotate 1/4
(hotovo)
Reverse Single Rotate 1/2 ( Z formace Parallel Lines ):

 
   
před
Reverse Single Rotate 1/2
 po
1/4 To Reverse Promenade
 po
Split Counter Rotate 1/2
(hotovo)

Cheat pro Single Rotate 1/4 (z Lines):
Leaders Left-faced U-Turn Back; Belles Walk; Beaus Dodge.
Cheat pro Reverse Single Rotate 1/4 (z Lines):
Leaders Right-faced U-Turn Back; Beaus Walk; Belles Dodge.

Pamatujte na to, že mnoho tanečníků tyto cheaty používá. Dokonce i zkušení tanečníci často vypadají, jakoby tancovali takto (jako Trailers jednoduše udělají Walk & Dodge pohyb). Věříme, že je v pořádku takto tancovat, pokud jste si stále vědomi 'turn 1/4 & Box Counter Rotate' části, tudíž že je nějaký směr, kterým můžete dělat Roll. Všimněte si, že tento cheat nefunguje, pokud je fraction = 0/4. Pokud je fraction větší než 1/4, použijte na dokončení figury Box Counter Rotates.


C3B Rotates ( z Columns a dalších formací ):

Rotate 1/4 ( z Columns ):

 
   
před
Rotate 1/4
 po
As Couples 1/4 To Promenade
 po
Counter Rotate 1/4
(hotovo)
Single Rotate 1/4 ( z Columns ):

 
   
před
Single Rotate 1/4
 po
1/4 To Promenade
 po
Counter Rotate 1/4
(hotovo)

Single Rotate 1/4 ( Z formace T-Bone 2 x 4 ):

V tomto příkladu pracují, jakoby byli v Columns, a pracují, jakoby byli v Lines (tzn. pracují Split)

před
Single Rotate 1/4
po
Někteří pracují Split:
all 1/4 To Promenade
Někteří pracují Split:
všichni
Counter Rotate 1/4
(hotovo)

Split Single Rotate 1/4 ( z formace Columns ):

před
Split Single Rotate 1/4
po
Split 1/4 To Promenade
po
Split Counter Rotate 1/4
(hotovo)

Poznámka: z Parallel Lines je Split Single Rotate totéž co Single Rotate.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

 
po
Single Rotate 1/4
  po
Diamond Single Rotate 1/4
( See Diamond anything Concept [C4])

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Single Rotate 1/4

po
Split Single Rotate 1/4

po
Split Split Single Rotate 1/4

Rady pro tancování Rotates:

 • U figur Rotate a Single Rotate se otočte o 1/4 (As Couples nebo individuálně) tak, aby bylo vaše levé rameno do středu formace.
 • U figur Reverse Rotate a Reverse Single Rotate se otočte o 1/4 (As Couples nebo individuálně) tak, aby bylo vaše pravé rameno do středu formace. (obě slova 'Reverse' a 'Right' začínají na 'R'.)
 • Rotate znamená As Couples; Single Rotate znamená individuálně.
 • Pokud není řečeno fraction, znamená to 1/4. Dle našeho názoru by caller měl fraction říct vždy.
 • Caller může stanovit fraction 0 (nebo 0/4). V takovém případě se jen otočte o 1/4 a Counter Rotate vůbec nedělejte.

Proč je Rotate FAMILY (rodina) rozdělena mezi tři levely? Protože definice Rotate není konzistentní, závisí na výchozí formaci. Dle našeho názoru by tanečníci měli mít jednu přesnou definici, kterou by šlo aplikovat ze všech legálních výchozích formací. Viníkem je C2 Rotates a my věříme, že tyhle Rotates by se měli jmenovat Split Rotate (místo pouhého Rotate) a Split Single Rotate (místo Single Rotate). Pak by ke konfliktu nedocházelo. Bohužel, Rotates takhle čistě definovány nebyly.

Viz také Counter Rotate [C1].

CALLERLAB definition for Rotate
CALLERLAB definition for Reverse Rotate
CALLERLAB definition for Single Rotate
CALLERLAB definition for Reverse Single Rotate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1: C2: C3B:     

https://www.ceder.net/def/rotate_c1.php?level=C3B&language=czech
12-July-2024 04:18:41
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL