Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Ramble [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ramble -- [C1]
   (Norm Poisson 1973)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en 3/4 Tag eller annan tillämplig formation.

Outsides Cast Back (Peel Off) medan Centers Fold för att titta på varandra (dansas som en Single Wheel); alla Slide Thru.

En 3/4 Tag slutar i generella Columns. Ramble är ett 2-delars call.

I de följande diagram, = Boy och = Girl.

Från en 3/4 Tag:
 

   
före
Ramble
  efter
Outsides Cast Back
medan Centers Fold för att titta på varandra
(1/2)
 efter
Slide Thru
(klart)

Från en ovanlig uppställning:
 

   
före
Ramble
  efter
Outsides Cast Back
medan medan Centers Fold för att titta på varandra
(1/2)
 efter
Slide Thru
(klart)

Kommentarer:

  • Ramble är ett könsbundet call eftersom det innehåller en Slide Thru. Eftersom Ramble callas fråm alla möjliga uppställningar Boy/Girl på C1, behöver många dansare som lär sig C1 återigen lära sig hur man gör Slide Thru på ett riktigt sätt.
  • En del böcker definierar Outsides del av Ramble som en Divide (1/4 Out & Ends Bend) i stället för Cast Back (eller Peel Off), och därför kan du träffa på caller som callar Ramble från en uppställning där några av Outsides tittar in från början.

Slide Thru [Mainstream] (Harlan Moody 1965): Från Facing Dancers eller en R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left medan Boys Face Right. Dansare av motsatt kön slutar som ett Couple; Två Boys slutar i en R-H Mini-Wave; Två Girls slutar i en L-H Mini-Wave. Slide Thru är ett könsbundet call.

Scoot & Ramble [C1] (Norm Poisson 1973): Från en 1/4 Tag. Scoot Back; Ramble. Slutar i generaliserade Columns.

I de följande diagram, = Boy och = Girl.

     
före
Scoot & Ramble
 efter
Scoot Back
  efter
Outsides Cast Back
medan Centers Fold för att titta på varandra
 efter
Slide Thru
(klart)

Interlocked Ramble [C3B]: Från 3/4 Line eller annan tillämpbar formation. Outsides Cast Back medan Centers Once Removed Fold för att titta på varandra (dansas som en Any Shoulder Turn & Deal); alla Slide Thru.

I de följande diagram, = Boy och = Girl.

   
före
Interlocked Ramble
  efter
Outsides Cast Back
medan Centers Once Removed Fold för att titta på varandra
(1/2)
 efter
Slide Thru
(klart)

Se också Cross Ramble [C2] och Cast Back, Cross Cast Back [C1].

CALLERLAB definition for Ramble
CALLERLAB definition for Scoot & Ramble

Choreography för Ramble

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/ramble.php?level=master&language=sweden
21-October-2019 17:20:30
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.