Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Rally [C3A]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från generaliserad 1/4 Tag eller andra tillämpliga formationer.

Centers Step & Fold, Peel & Trail medan Outsides 1/4 Right, Counter Rotate 1/4, och (Right eller Left) Roll To A Wave inåt.

En generaliserad 1/4 Tag slutar i en Tidal Line. Detta är ett 2-delars call för Centers.

   
före
Rally
  efter
Centers Step & Fold
medan Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4
( efter Little)
 efter
Centers Peel & Trail
medan Outsides Right Roll To A Wave
(klart)

Scoot & Rally [C3A]: Från en 1/4 Tag. Scoot Back; Outsides 1/4 mot handfattningen, Counter Rotate 1/4 och (Leaders) (Right eller Left) Roll To A Wave inåt medan Centers Step & Fold och Peel & Trail. Slutar i en Tidal Wave.

Kommentarer:
  • Du kan tänka på Rally som en Little [C1] följt av Centers Peel & Trail medan Outsides Roll To a Wave inåt.
  • Historiskt har callers callat Rally från Twin Diamonds (och förväntat sig att Outsides 'go As You Are'). Det är vår åsikt att när Rally callas från Diamonds, skall callern uttryckligen säga något som 'Outsides go As You Are' eller 'Centers Start A' så att Outsides inte börjar med en 1/4 Right.

Rally But anything [C3A]: Centers Replace the Peel & Trail med anything callet.

   
före
Rally But Walk & Dodge
  efter
Outsides Rally
medan Centers Step & Fold
( efter Rally But Nothing)
 efter
Centers Walk & Dodge
(klart)

Se också Interlocked Rally [C3B].

CALLERLAB definition for Rally

Choreography för Rally

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/rally.php?language=sweden&level=master
17-June-2024 13:21:09
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL