Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Plenty [C1]
   (Lee Kopman 1972)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en generaliserad 3/4 Tag (vanligtvis en R-H 3/4 Tag) eller andra tillämpliga formationer.

 1. Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 medan Centers Step & Fold);
 2. Split Circulate två gånger;
 3. Outsides Counter Rotate 1/4 och Roll medan de fyra Center Concentric 1/2 Zoom.

Slutar vanligtvis i en 1/4 Tag.

före
Plenty
 
   
efter
Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4
medan Centers Step & Fold
( efter Little)
 efter
Split Circulate twice
 efter
Outsides Counter Rotate 1/4 & Roll
medan Centers Concentric 1/2 Zoom
(klart)

Kommentarer:
 • Split Circulate två gånger benämns också Star 1/2. Caller modifierar ofta hur långt man skall vrida sin Star (varje vridning 1/4 svarar mot en Split Circulate).
 • Många caller Replace (byter ut) Split Circulates mot ett annat call eller Interrupt (avbryter) Split Circulates vid olika lägen i callet med ett annat call.
 • Vid Scoot & Plenty gör Outsides 1/4 mot det håll de hade handfattning såvida inget annat sägs.
 • Efter att ha gjort Split Circulates, om alla Centers tittar ut, gör de en U-Turn Back (bort från mitten på uppställningen) och Touch. Om alla Centers tittar in, gör de Touch.
 • Det är vår åsikt att om Plenty callas från Diamonds, bör callern säga något som 'Outsides go As You Are' eller 'Centers Start A' så att outsides inte börjar med en 1/4 Right.
 • Callern kan valfritt ge en riktning (In, Out, Right, Left) till Outsides, i vilket fall Outsides 1/4 mot den givna riktningen & Counter Rotate 1/4 (t.ex., Left Plenty, Out Plenty, Scoot & Plenty In på utsidan).

Scoot & Plenty [C1] (Lee Kopman 1972): Från en 1/4 Tag. Scoot & Little; Split Circulate två gånger; Outsides Counter Rotate 1/4 och Roll medan Centers (Concentric) 1/2 Zoom. Slutar i en 1/4 Tag.

Interlocked Plenty [C3A]: Från en generaliserad 1/4 Line eller annan tillämplig formation. Gör en Interlocked Little [C3A] (Centers Step & Cross Fold medan Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4); Split Circulate två gånger; Outsides Counter Rotate 1/4 och Roll medan de 4 Center Concentric 1/2 Zoom. Slutar vanligtvis i en 1/4 Tag.

Se också Little [C1]. I synnerhet därför att där finns en diskussion över användningen att calla Plenty från Twin Diamonds.

CALLERLAB definition for Plenty

Choreography för Plenty

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/plenty.php?level=master&language=sweden
14-June-2024 23:49:55
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL