Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Plenty [C1]
   (Lee Kopman 1972)
All levels:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Fra 1/4 Tag, 3/4 Tag, Twin Diamonds eller andre anvendelige formationer.

 1. Alle laver en Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 mens Centers Step & Fold);
 2. Alle laver herefter en Split Circulate to gange;
 3. De nye Ends laver Counter Rotate 1/4 and Roll, mens de nye Centers laver 1/2 Zoom til en wave.

Ender sædvanligvis i 1/4 Tag

før
Plenty
 
   
efter
Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4
mens Centers Step & Fold
( efter Little)
 efter
Split Circulate twice
 efter
Outsides Counter Rotate 1/4 & Roll
mens Centers Concentric 1/2 Zoom
(færdig)

Noter:
 • Calleren kan modificere antallet af Split Circulates (eks. Plenty, do 3 Split circulates) og kan undertiden referere til disse circulates som Turn The Star (hver 1/4 Turn the Star svarer til 1 Split Circulate.)
 • Variationer: Mange Callere erstatter eller afbryder Split Circulates med andre kald.
 • Med hensyn til retningen for outsides ved Scoot & Plenty, så gælder samme regler som ved Scoot and Little - brugte man højre hånd i Scoot Back går man til højre og visa versa - undtagen hvis andet er angivet.
 • Er alle Centers outfacing efter de 2 Split Circulates udføres deres 1/2 Zoom som en U-Turn Back - væk fra Center efterfulgt af en Touch. Er de infacing laver de bare en Touch.
 • Når Plenty er Callet fra Diamonds skal Outsides ikke starte med en 1/4 Right. Calleren vil ofte sige 'Outsides go As You Are' eller 'Centers Start A'.
 • Calleren kan give retninger (In, Out, Right, Left) for Outsides, og her skal Outsides lave 1/4 i den retning der er angivet og Counter Rotate 1/4 (eks. Left Plenty, Out Plenty, Scoot & Plenty In on the outside).

Scoot & Plenty [C1] (Lee Kopman 1972): From a 1/4 Tag. Scoot & Little; Split Circulate twice; Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll as Centers (Concentric) 1/2 Zoom. Ends in a 1/4 Tag.

Interlocked Plenty [C3A]: From a Generalized 1/4 Line or other applicable formations. Do an Interlocked Little [C3A] (Centers Step & Cross Fold as Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4); Split Circulate twice; Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll as the Center four Concentric 1/2 Zoom. Usually ends in a 1/4 Tag.

See also Little [C1]. In particular, there is a discussion about the usage of calling Plenty from Twin Diamonds.

CALLERLAB definition for Plenty

Choreography for Plenty

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/plenty.php?level=master&language=denmark
19-May-2024 07:28:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL