Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Ping Pong Circulate [Plus]
   (Don Beck 1975)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 1/4 Tag.

Som en rörelse, Extend två gånger & nya Outsides Trade (eller Trade med vänster axel om startformationen var en L-H 1/4 Tag).

Slutar i en 1/4 Tag.

     
före
Ping Pong Circulate
  efter
Extend (en gång)
  efter
Extend (två gånger)
 efter
Outsides Trade
(klart)

Från en R-H 1/4 Tag:

 
 
före
Ping Pong Circulate
 efter
Från en L-H 1/4 Tag:

 
 
före
Ping Pong Circulate
 efter

Kommentarer:
  • Vilken handfattning man har ändras inte:
    • En R-H 1/4 Tag slutar i en R-H 1/4 Tag;
    • En L-H 1/4 Tag slutar i en L-H 1/4 Tag.
  • Från en R-H 1/4 Tag, är alla passeringar med höger axel. Från en L-H 1/4 Tag, är alla passeringar med vänster axel.
  • Ping Pong Circulate bör tänkas som två separata Circulate banor. Det finns en inre bana och en yttre bana. Ibland kan callern aktivera bara en av dessa Circulate banor (t.ex, Ping Pong Circulate, Girls go twice; eller, Boys only Ping Pong Circulate).

Inre bana:

 
 
före
Ping Pong Circulate
 efter
Yttre bana:

 
 
före
Ping Pong Circulate
 efter
Boys only (endast) Ping Pong Circulate:

 
 
före
Boys only Ping Pong Circulate
( = Boy)
 efter

En gång hörde jag en caller calla Ping Pong Circulate 1 & 1/2. Han ville ha en Ping Pong Circulate följt av en Extend. Enligt min åsikt, är detta en fiffig  gimmick, men tekniskt felaktigt.

Single Ping Pong Circulate [C4]: Från en Single 1/4 Tag. Som en rörelse, Extend två gånger och nya Ends U-Turn Back. Slutar i en Single 1/4 Tag. Riktningen man gör U-Turn Back åt är odefinierad, och det är därför olämpligt att detta call följs av Roll.

Single Ping Pong Circulate:

 
 
före
Single Ping Pong Circulate
 efter

CALLERLAB definition for Ping Pong Circulate

Choreography för Ping Pong Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/pingpongcirc.php?level=master&language=sweden
23-June-2024 08:46:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL