Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Perk Up [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Perk Up -- [C2]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Parallel Waves eller Parallel Inverted Lines.

Circulate; 1/2 Split Circulate; Centers Hinge, Box Circulate & Trade medan Ends Circulate två gånger (på utsidan).

Parallel Waves slutar i Parallel Two-Faced Lines.

Från Parallel Waves:
 

     
före
Perk Up
 efter
Circulate
 efter
1/2 Split Circulate
  efter
Ends Circulate två gånger
medan Centers Hinge, Circulate & Trade
(klart)

Från Parallel Inverted Lines:
 

     
före
Perk Up
 efter
Circulate
 efter
1/2 Split Circulate
  efter
Ends Circulate två gånger
medan Centers Hinge, Circulate & Trade
(klart)

Kommentarer:

  • Av historiska skäl, kan Perk Up någon gång callas från en Eight Chain Thru. Den första Circulate är en Pass Thru; 1/2 Split Circulate byts ut mot Outsides 1/4 Right (eller den riktning som anges) medan Centers 1/2 Circulate (Touch). Vi anser att denna användning bör undvikas.
  • Dansare blandar ofta ihop Perk Up med Percolate [C1] eftersom båda låter liknande varandra och börjar med en Circulate. För att hjälpa andra dansare i squaren, ropar en del dansare 'Up' för Perk Up 'O-Late' för Percolate.

anything Perk Up [C2]: Gör anything callet; 1/2 Split Circulate; Center Line Hinge, Circulate & Trade medan de andra (Concentric) Circulate två gånger. Slutar vanligen i Parallel Two-Faced Lines. Anything callet ersätter den första Circulate.

Se också anything Coordinate | Motivate | Percolate | Perk Up [C2].

CALLERLAB definition for Perk Up

Choreography för Perk Up

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/perkup.php?level=master&language=sweden
15-September-2019 16:39:27
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.