Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel To A Diamond [C2]
   (Bill Trench 1973)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací 2 x 2 a vhodných "Z" (tedy "Z" získané z Wave po Ends Fold).

Leaders Peel Off | Trail Off, Trailers (Step Ahead v případě potřeby) & Hinge.

Pokud není provedeno z T-Bone, končí v Diamond.

Z Tandem Couples:

 
 
před
Peel To A Diamond
 po
Z "Z":

 
 
před
Peel To A Diamond
 po
Z Mini-Wave Box:

 
 
před
Trail To A Diamond
 po
Z T-Bone Box:

 
 
před
Trail To A Diamond
 po

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962): Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders flip away (180°) směrem od středu své formace čtyř tanečníků a krok dopředu, pokud je potřeba, the Trailers krok doptředu, pokud je potřeba a U-Turn Back tak, že se točí směrem od středu své formace. Výchozí Non-T-Bone formace končí vždy v Line.

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962): Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, run (180° směrem ke středu své formace) & a veer out. Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). Výchozí A Non-T-Bone formace končí vždy v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line.

CALLERLAB definition for Peel to a Diamond
CALLERLAB definition for Trail to a Diamond

Choreography for Peel To A Diamond

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/peeltoadiamond.php?level=C2&language=czech
15-June-2024 05:02:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL