Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel Off [Plus]
   (Howard Liffick 1962)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
   view (admin)

Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller ett "Z".

Som en rörelse, Leaders gör en flip 180° bort från mitten på 4-dansare formationen och stiger om nödvändigt framåt medan Trailers stiger om nödvändigt framåt och U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på 4-dansare formationen.

En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line.

Kommentarer:
  • Orden 'stiger om nödvändigt framåt' betyder att du kan behöva stiga framåt så att slutformationen är centrerad och kompakt, med varje dansare på en av den ursprungliga 4-dansare formationens centeraxlar. Dvs, en icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line; en T-Bone startformation slutar vanligen i en Diamond.
  • Alla vrider sig 180° bort från mitten på 4-dansare formationen. Detta är viktigt i de fall callern lägger till Roll [Plus]. Alla kan göra Roll efter en Peel Off. Vår definition använder orden 'som en rörelse...' just så att alla kan göra Roll.
  • Från en icke-T-Bone startformation, kom ihåg att ta handfattning efter callet för att bilda en Line om 4. Tänk på att ta handfattning med den resulterande partnern så snart du kan (när du hör Peel Off, kan Leader omedelbart sträcka ut sin ytterhand bakåt; och Trailer, kan med sin innerhand börja sträcka den framåt för att ta handfattning med Leader).
  • Leaders blir Ends, Trailers blir Centers.

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Peel Off
 efter
Från Tandem Couples:

 
 
före
Peel Off
 efter
Från en L-H "Z":

 
 
före
Peel Off
 efter
Från en R-H "Z":

 
 
före
Peel Off
 efter
Från en T-Bone 2 x 2:
(används bara på C1 eller högre)

 
 
före
Peel Off
 efter

Fler kommentarer:
  • Peel Off kan också tänkas som en 1/4 Out; As Couples Roll.
  • Peel Off kan också callas från formationer där de aktiva dansarna inte är i en Box. Till exempel, från Twin Diamonds, skulle callet kunna vara Points Peel Off. I detta fall, använd mitten på uppställningen (eller mitten på 4-dansare formationen, om det finns någon) som mittpunkt från vilken du göra Peel Off. Med andra ord, tänk dig att du har en box, med mitten på denna box mot mitten av hela uppställningen.

Points Peel Off:

 
 
före
Points Peel Off
 efter

Peel The Top [Plus] (Melvin Roberts 1973): Från en tillämplig 2x2 eller ett "Z". Leaders Peel Off medan Trailers Step Forward om det behövs; alla Fan The Top. Slutar i en Wave.

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962): Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller "Z". Som en rörelse, Leaders stiger om det behövs framåt, Run (180° mot mitten på 4-dansare formationen) & Veer Out medan Trailers stiger om det behövs framåt och Trade (passerar varandra med vänster axel om de tittar åt samma håll). En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line. Speciellt slutar en Mini-Wave Box i en Two-Faced Line och Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966): Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z". Leaders Peel Off medan Trailers Trail Off. En Mini-Wave Box slutar i en Wave; Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.

Peel To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973): Från en tillämplig 2 x 2 eller "Z". Leaders Peel Off medan Trailers Extend om nödvändigt och Hinge. Slutar i en Diamond.

Single Peel Off [C4]: Från ett Couple eller Mini-Wave. U-Turn Back bort från din partner.

Peel The Deal [C4] (Vic Andrews 1963): Från en Mini-Wave Box eller Tandem Couples. Som en rörelse, Leaders Peel Off och Roll och Step Ahead medan Trailers följer Leaders i Tandem (dvs, Step Ahead, Peel Off, & Roll). Slutar i en Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation. Cheat: Tandem 3/4 Out.

CALLERLAB definition for Peel Off

Choreography för Peel Off

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/peeloff.php?level=master&language=sweden
14-July-2024 05:56:54
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL