Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Pass In | Out [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass In | Out -- [A1]
   (Holman Hudspeth 1970)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från dansare som tittar på varandra eller en R-H Mini-Wave eller andra tillämpliga 8-dansare formationer.

Pass In:
Pass Thru; Face In (individuell vridning 1/4 mot mitten på uppställningen).

Pass Out:
Pass Thru; Face Out (individell vridning 1/4 bort från mitten på uppställningen).

Slutar i ett Couple.

Pass In

Från Facing Lines:
 

 
före
Pass In
 efter

Från Eight Chain Thru:
 

 
före
Pass In
 efter

Från en ovanlig formation:
 

 
före
Pass In
 efter

Pass Out

Från Facing Lines:
 

 
före
Pass Out
 efter

Från Eight Chain Thru:
 

 
före
Pass Out
 efter

Kommentarer:

  • Pass In | Out kan göras från vilka som helst två dansare som tittar på varandra (eller dansare i en R-H Mini-Wave) med den restriktionen att efter Pass Thru, ingendera dansaren tittar direkt mot eller ut från mittpunkten på uppställningen.
  • Varje dansare avgör individuellt sin egen riktning (In eller Out).
  • Om, efter Pass Thru, du tycker att du redan tittar In | Out, måste du i alla fall vrida dig 1/4.
  • Efter Pass In, tittar alla mot mitten på uppställningen. Om du slutar med att titta ut har du gjort fel.
  • Efter Pass Out, tittar alla ut från mitten på uppställningen.
  • Från en Eight Chain Thru, kan en caller calla "Pass In Twice". Var försiktig om du börjar som en Outside: den andra Pass In får dig att vrida dig i motsatt riktning mot den första Pass In. Omvärdera din position före den andra Pass In.

Pass Right | Left [NOL]: Från Facing Dancers eller en R-H Mini-Wave. Pass Thru; Face Right | Left (vrid individuellt 1/4 på stället till höger|vänster). Slutar i en R-H | L-H Mini-Wave.

Face In | Out [MSV]: Vrid individuellt 1/4 på stället in mot (Face In) eller ut från (Face Out) mitten på uppställningen.

1/4 In | Out [A1] (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959): Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid individuellt 1/4 mot (1/4 In) eller bort från (1/4 Out) din Partner. Om du inte har någon Partner, vrid 1/4 mot eller bort från mitten på den minsta tillämpliga formation du kan hitta.

Split Pass In | Out [NOL]: Från Facing Couples eller andra tillämpliga formationer. Pass Thru; 1/4 In | Out (dvs, arbeta i din 4-dansare uppställning och gör en Pass In | Out).

Slide Thru [Mainstream] (Harlan Moody 1965): Från Facing Dancers eller en R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left medan Boys Face Right. Dansare av motsatt kön slutar som ett Couple; Två Boys slutar i en R-H Mini-Wave; Två Girls slutar i en L-H Mini-Wave. Slide Thru är ett könsbundet call.

CALLERLAB definition for Pass In
CALLERLAB definition for Pass Out

Choreography för Pass In | Out

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/passinout.php?level=master&language=sweden
15-October-2019 07:17:53
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.