Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Pass In | Out [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass In | Out -- [A1]
   (Holman Hudspeth 1970)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Facing Dancers, R-H Mini-Wave a dalších vhodných formací osmi tanečníků.

Pass In:
Pass Thru; Face In (každý sám za sebe se otočí o 1/4 směrem ke středu čtverylky).

Pass Out:
Pass Thru; Face Out (každý se sám za sebe otočí o 1/4 směrem od středu čtverylky).

Končí v Couple.

Pass In

Z Facing Lines:
 

 
před
Pass In
 po

Z Eight Chain Thru:
 

 
před
Pass In
 po

Z neobvyklá formace:
 

 
před
Pass In
 po

Pass Out

Z Facing Lines:
 

 
před
Pass Out
 po

Z Eight Chain Thru:
 

 
před
Pass Out
 po

Poznámky:

  • Figura Pass In | Out může být provedena jakýmikoliv dvěma tanenčíky, kteří se na sebe koukají (nebo jsou v R-H Mini-Wave) s tím, že po Pass Thru nikdo z nich nekouká přímo na nebo od středu čtverylky.
  • Každý tanečník individuálně vyhodnocuje směr (In or Out).
  • I když se po Pass Thru už koukáte dovnitř nebo ven, i tak se musíte otočit o 1/4.
  • Po Pass In se všichni koukají směrem ke středu čtverylky. Pokud se koukáte ven, udělali jste někde chybu.
  • Po Pass Out se všichni koukají směrem od středu čtverylky.
  • Z formace Eight Chain Thru může říct caller "Pass In Twice". Dávejte si pozor, pokud začínáte jako Outside: při druhém Pass In se budete točit na druhou stranu, než při prvním Pass In. Před druhým Pass In si uvědomte, kde stojíte.

Pass Right | Left [NOL]: Z formace Facing Dancers nebo R-H Mini-Wave. Pass Thru; Face Right | Left (na místě se otočte o 1/4 doprava | doleva). Končí v R-H | L-H Mini-Wave.

Face In | Out [MSV]: Individuálně proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (Face In) nebo od (Face Out) středu čtverylky.

1/4 In | Out [A1] (Jim Faulkenberry a Clarence Watson 1959): Z formace Couple nebo Mini-Wave. Individuálně se otočte o 1/4 směrem k (1/4 In) nebo od (1/4 Out) partnera (tanečník vedle vás). Pokud nemáte partnera, otočte se o 1/4 směrem k nebo od středu nejmenší vhodné sub-formace, kterou dokážete najít.

Split Pass In | Out [NOL]: Z formace Facing Couples a dalších vhodných formací. Pass Thru; 1/4 In | Out (tzn. ve své formaci čtyř tanečníků uděláte Pass In | Out).

Slide Thru [Mainstream] (Harlan Moody 1965): Z formace Facing Dancers nebo R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left, Boys Face Right. Tanečníci opačného pohlaví končí v Couple; Dva Boys končí v R-H Mini-Wave; Dvě Girls končí v L-H Mini-Wave. Provedení Slide Thru je závíslé na pohlaví.

CALLERLAB definition for Pass In
CALLERLAB definition for Pass Out

Choreography for Pass In | Out

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/passinout.php?level=master&language=czech
21-October-2019 05:37:36
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.