Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass & Roll [A2]
   (Lee Kopman 1972)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Single Eight Chain Thru (eller en R-H Mini-Wave Box).

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger;
 3. Pass Thru;
 4. Centers Pass Thru och alla Right Roll To A Wave.

Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Från en Single Eight Chain Thru:

 
före
Pass & Roll
 
     
efter
Pass Thru
 efter
Centers Turn Thru
medan Ends U-Turn Back åt höger
 efter
Pass Thru
 efter
Centers Pass Thru och
alla gör en Right Roll To A Wave
(klart)

Danstips:

 • Alla gör en U-Turn Back åt höger exakt en gång i detta call, men bara de ursprungliga dansarna som kommer in i mitten gör en Turn Thru.

Kommentarer:
 • Pass & Roll är ett 4-delars call.
 • Left Pass & Roll är mirror image (spegelbilden) av Pass & Roll.
 • Från en 1x4, lägger en del caller till ordet 'Single' före callet Pass & Roll. De tror att, eftersom detta call normalt görs från en 2 x 4 (en Eight Chain Thru formation), tillåter 'Single' att detta call görs från en 1 x 4. Detta är ett felaktigt användande av termen Single. Ordet 'Single' krävs inte.
 • En del böcker definierar Pass & Roll som en Touch; Scoot Back; och Split Circulate. Det rekommenderas inte att du memorerar denna fuskdefinition av åtminstone två orsaker:
  1. Pass & Roll är ett 4-delars call medan fuskdefinitionen ovan är ett 3-delars call. Om callern fraktionaliserar callet (till exempel, 7/8 Pass & Roll slutar i en R-H Diamond), har du problem.
  2. Caller använder ibland Concepts som är relaterade till delarna av ett call som (från Magic Columns) Those Facing Start Pass & Roll, eller (från Trade By eller R-H 3/4 Tag) Finish A Pass & Roll. Om du använder fuskdefinitionen kan du inte förstå eller utföra dessa variationer.
 • Pass & Roll kan också göras från en R-H Mini-Wave Box. I detta fall, är den första Pass Thru väldigt snabb (du kanske behöver "rygga tillbaka" för att se var du är).

Pass & Roll Your Neighbor [A2]: Från en Single Eight Chain Thru (eller en R-H Mini-Wave Box). Pass Thru; Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger; Pass Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 medan Ends individuellt vrider sig 3/4 åt höger. Slutar i en L-H Wave.

Right | Left Roll To A Wave [A1] (Dick Han 1970): Från ett generaliserat Tandem. Som en rörelse, Leaders U-Turn Back åt höger (eller vänster), och alla stiger upp i en höger (eller vänster) Mini-Wave.

Grand Pass & Roll [C4]: Från en Grand Single Eight Chain Thru (t.ex., från en Tidal Line efter 1/4 In), eller från andra tillämpliga formationer. Pass Thru; Center-paren av dansare Turn Thru medan Very Outsides U-Turn Back; alla Pass Thru; Center-paren av dansare Pass Thru och alla Right Roll To A Wave. Slutar i R-H Columns.

CALLERLAB definition for Pass and Roll

Choreography för Pass & Roll

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/passandroll.php?language=sweden&level=master
17-July-2024 10:35:05
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL