Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass & Roll [A2]
   (Lee Kopman 1972)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Single Eight Chain Thru (nebo R-H Mini-Wave Box).

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru, Ends Right-face U-Turn Back;
 3. Pass Thru;
 4. Centers Pass Thru a všichni Right Roll To A Wave.

Končí v R-H Mini-Wave Box.

Z Single Eight Chain Thru:

 
před
Pass & Roll
 
     
po
Pass Thru
 po
Centers Turn Thru
jako Koncoví Right-face U-Turn Back
 po
Pass Thru
 po
Centers Pass Thru a
všichni Right Roll To A Wave
(hotovo)

Drobná nápověda:

 • Všichni dělají Right-face U-Turn Back přesně jednou, ale pouze původní Ends dělají Turn Thru.

Poznámky:
 • Figura Pass & Roll má čtyři části.
 • Left Pass & Roll je mirror image (zrcadlové) Pass & Roll.
 • Z formace 1x4 přidávají někteří calleři ke jménu figury slovo 'Single'. Myslí si totiž, že když je figura normálně prováděna z formace 2 x 4 (Eight Chain Thru), tak 'Single' jim umožní provedení z formace 1 x 4. Toto je nesprávné použití termínu Single. Slovo 'Single' není v tomto případě nutné.
 • Některé zdroje definují Pass & Roll jako Touch; Scoot Back; and Split Circulate. Nedoporučujeme pamatovat si tento cheat minimálně ze dvou důvodů:
  1. Pass & Roll má čtyři části, zatímco výše uvedený cheat jen tři. Pokud caller figuru fragmentuje (např. 7/8 Pass & Roll končí v R-H Diamond), máte problém.
  2. Calleři obřas na některé části figur použijí koncept, jako třeba (z formace Magic Columns) Those Facing Start Pass & Roll, nebo (z formace Trade By nebo R-H 3/4 Tag) Finish A Pass & Roll. Pokud použijete cheat definici, nemusíte správně pochopit nebo provést to, co po vás caller chce.
 • Pass & Roll může být také provedeno z formace R-H Mini-Wave Box. V takovém případě je první Pass Thru velmi rychlé (možná budete chtít udělat krok dozadu, abyste viděli, kde jste).

Pass & Roll Your Neighbor [A2]: Z formace Single Eight Chain Thru (nebo R-H Mini-Wave Box). Pass Thru; Centers Turn Thru, Ends Right-face U-Turn Back; Pass Thru; Centers Right Arm Turn 3/4, Ends se individuálně otočí o 3/4 doprava. Končí v L-H Wave.

Right | Left Roll To A Wave [A1] (Dick Han 1970): Z formace Generalized Tandem. Jako jeden pohyb Leaders Right (nebo Left) U-Turn Back a všichni Step To A Right (nebo Left)-Hand Mini-Wave.

Grand Pass & Roll [C4]: Z formace Grand Single Eight Chain Thru (tzn. z Tidal Line poté, co všichni udělají 1/4 In) a dalších vhodných formací. Pass Thru; středové dvojice tanečníků Turn Thru, Very Outsides U-Turn Back; všichni Pass Thru; Středové dvojice Pass thru a všichni Right Roll To A Wave. Končí v R-H Columns.

CALLERLAB definition for Pass and Roll

Choreography for Pass & Roll

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/passandroll.php?level=master&language=czech
19-June-2024 07:51:36
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL