Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass & Roll [A2]
   (Lee Kopman 1972)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Single Eight Chain Thru (or a R-H Mini-Wave Box). EN: 10
Z formace Single Eight Chain Thru (nebo R-H Mini-Wave Box). CZ: 10

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru as Ends Right-face U-Turn Back; EN: 20
  Centers Turn Thru, Ends Right-face U-Turn Back; CZ: 20
 3. Pass Thru;
 4. Centers Pass Thru and all Right Roll To A WaveEN: 30
  Centers Pass Thru a všichni Right Roll To A WaveCZ: 30

Ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 40
Končí v R-H Mini-Wave Box. CZ: 40

Z Single Eight Chain Thru:

 
před
Pass & Roll
 
     
po
Pass Thru
 po
Centers Turn Thru
jako
Ends Right-face U-Turn Back EN: 50
Koncoví Right-face U-Turn Back CZ: 50
 po
Pass Thru
 po
Centers Pass Thru a
všichni Right Roll To A Wave
(hotovo)

Dancing Hint: EN: 60
Drobná nápověda: CZ: 60
 • Everyone does a Right-face U-Turn Back exactly once during the call, but only the original dancers coming into the middle do the Turn Thru. EN: 70
  Všichni dělají Right-face U-Turn Back přesně jednou, ale pouze původní Ends dělají Turn Thru. CZ: 70

Poznámky:
 • Pass & Roll is a 4-part call. EN: 80
  Figura Pass & Roll má čtyři části. CZ: 80
 • Left Pass & Roll is the mirror image of Pass & Roll. EN: 90
  Left Pass & Roll je mirror image (zrcadlové) Pass & Roll. CZ: 90
 • From a 1x4, some callers add the word 'Single' before calling Pass & Roll. They think that since the call is normally done from a 2 x 4 (an Eight Chain Thru formation), 'Single' allows the call to be done from a 1 x 4. This is an incorrect usage of the term Single. The word 'Single' is not required. EN: 100
  Z formace 1x4 přidávají někteří calleři ke jménu figury slovo 'Single'. Myslí si totiž, že když je figura normálně prováděna z formace 2 x 4 (Eight Chain Thru), tak 'Single' jim umožní provedení z formace 1 x 4. Toto je nesprávné použití termínu Single. Slovo 'Single' není v tomto případě nutné. CZ: 100
 • Some glossaries define Pass & Roll as a Touch; Scoot Back; and Split Circulate. It is not recommended that you memorize this cheat definition for at least two reasons: EN: 110
  Některé zdroje definují Pass & Roll jako Touch; Scoot Back; and Split Circulate. Nedoporučujeme pamatovat si tento cheat minimálně ze dvou důvodů: CZ: 110
  1. Pass & Roll is a 4-part call, whereas the cheat given above is a 3-part call. If the caller fractionalizes the call (for example, 7/8 Pass & Roll ends in a R-H Diamond), you're in trouble. EN: 120
   Pass & Roll má čtyři části, zatímco výše uvedený cheat jen tři. Pokud caller figuru fragmentuje (např. 7/8 Pass & Roll končí v R-H Diamond), máte problém. CZ: 120
  2. Callers sometimes use parts-related concepts such as (from Magic Columns) Those Facing Start Pass & Roll, or (from Trade By or R-H 3/4 Tag) Finish A Pass & Roll. If you use the cheat definition, you may not be able to understand or execute these variations. EN: 130
   Calleři obřas na některé části figur použijí koncept, jako třeba (z formace Magic Columns) Those Facing Start Pass & Roll, nebo (z formace Trade By nebo R-H 3/4 Tag) Finish A Pass & Roll. Pokud použijete cheat definici, nemusíte správně pochopit nebo provést to, co po vás caller chce. CZ: 130
 • Pass & Roll can also be done from a R-H Mini-Wave Box. In this case, the first Pass Thru is really quick (you may need to "rear-back" to see where you are). EN: 140
  Pass & Roll může být také provedeno z formace R-H Mini-Wave Box. V takovém případě je první Pass Thru velmi rychlé (možná budete chtít udělat krok dozadu, abyste viděli, kde jste). CZ: 140

Pass & Roll Your Neighbor [A2]:
From a Single Eight Chain Thru (or a R-H Mini-Wave Box). Pass Thru; Centers Turn Thru as Ends Right-face U-Turn Back; Pass Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 as Ends individually turn 3/4 to the Right. Ends in a L-H Wave. EN: 411
Z formace Single Eight Chain Thru (nebo R-H Mini-Wave Box). Pass Thru; Centers Turn Thru, Ends Right-face U-Turn Back; Pass Thru; Centers Right Arm Turn 3/4, Ends se individuálně otočí o 3/4 doprava. Končí v L-H Wave. CZ: 411

Right | Left Roll To A Wave [A1] (Dick Han 1970):
From a Generalized Tandem. As one movement, Leaders Right (or Left)-face U-Turn Back, and all Step To A Right (or Left)-Hand Mini-Wave. EN: 100
Z formace Generalized Tandem. Jako jeden pohyb Leaders Right (nebo Left) U-Turn Back a všichni Step To A Right (nebo Left)-Hand Mini-Wave. CZ: 100

Grand Pass & Roll [C4]:
From a Grand Single Eight Chain Thru (e.g., from a Tidal Line after 1/4 In), or from other applicable formations. Pass Thru; Center pairs of dancers Turn Thru as Very Outsides U-Turn Back; all Pass Thru; Center pairs of dancers Pass thru and all Right Roll To A Wave. Ends in R-H Columns. EN: 542
Z formace Grand Single Eight Chain Thru (tzn. z Tidal Line poté, co všichni udělají 1/4 In) a dalších vhodných formací. Pass Thru; středové dvojice tanečníků Turn Thru, Very Outsides U-Turn Back; všichni Pass Thru; Středové dvojice Pass thru a všichni Right Roll To A Wave. Končí v R-H Columns. CZ: 542

CALLERLAB definition for Pass and Roll

Choreography for Pass & Roll

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/passandroll.php?level=master&language=czech&action=edit
24-July-2024 10:57:24
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL