Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Outpost [C4]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Lines där varje Line har åtminstone en End som tittar ut.

  1. 1/2 Out Roll Circulate;
  2. Triple Trade;
  3. Centers Ah So medan Ends gör två Phantom "O" Circulates (Hocus Pocus).

Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 3-delars call.

före
Outpost
 
   
efter
1/2 Out Roll Circulate
 efter
Triple Trade
 efter
Centers Ah So
medan Ends Hocus Pocus
(klart)

Kommentarer:
  • Om båda Ends på en Line börjar Facing Out, Prefer End längst till höger för 1/2 Out Roll Circulate (d.v.s., 1/2 Here Comes The Judge). Om callern vill att den End som är längst till vänster skall vara Preferred, säger callern Left eller Mirror Outpost.
  • Den End som gör 1/2 Circulate bör klart identifiera sig så att de andra dansarna i deras Line vet åt vilket håll de skall röra sig.

Here Comes The Judge [C2] (Ralph Pavlik 1968): Från en Line (vanligen om 4) där båda Ends tittar åt samma håll. End Belle (End längst till höger) gör sin del av Ends Trade, medan de andra gör en Run en position mot den ursprungliga End Belle's positionen. Slutar i en Line. Here Comes The Judge är samma som Prefer the End Belle for an Out Roll Circulate.

Hocus Pocus [C2] (Norm Poisson 1979): Från tillämpliga formationer som inkluderar alla 2 x 4 formationer, Twin Diamonds, 1/4 Tag, etc. Outside 4 dansarna gör två Phantom "O" Circulates medan Center 4 Trade.

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/outpost.php?language=sweden&level=master
14-June-2024 02:44:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL