Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Open Up The Column [C3A]
   (Lee Kopman)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Columns.

#1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dansaren Circulate, Peel Off & Roll medan #3 och #4 dansarna Circulate; Centers Cast Off 3/4; alla Extend.

Slutar i Parallel Waves.

     
före
Open Up The Column
 efter
#1 Trail Off & Roll
medan #2 Circulate & Peel Off & Roll
medan #3 och #4 Circulate
(Open Up But Nothing)
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Extend
(klart)

Notera: Open Up The Column är samma som Transfer The Column [A1] utom att de två första gör som en Trail & Peel i stället för som en Trail Off. Det finns ett call (som inte längre används) som heter Clover The Column där de två första gör en Peel Off rörelse (1/2 Invert The Column och 1/4 In). Vi skulle vilja se att dessa tre call generaliseras så att man kan göra en Trail (Transfer) The Column, Trail & Peel (Open Up) The Column, Peel (Clover) The Column och Peel & Trail The Column.

Open Up And | But anything [C3A] (Lee Kopman 1976): Från Columns. #1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dansaren Circulate, Peel Off & Roll medan #3 och #4 dansarna Circulate och gör anything callet. Detta är analogt med Transfer And anything [A2].

Varianter:

  • Magic Open Up The Column.
  • 2 By 1 Open Up The Column: Från Columns om 3. #1 dansaren Trail Off & Roll medan #2 dansaren Circulate, Peel Off & Roll medan #3 dansaren Circulate & Cast Off 3/4. Very Center dansaren gör sen en 'Extend' för att sluta mellan Outsides.

     
före
2 By 1 Open Up The Column
 efter
2 By 1 Open Up But Nothing
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
'Extend' för att sluta mellan Outsides
(klart)

CALLERLAB definition for Open Up The Column

Choreography för Open Up The Column

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/openupthecolumn.php?level=master&language=sweden
12-June-2024 09:16:05
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL