Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Nuclear Reaction [C3B]
   (Lee Kopman 1988)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en generaliserad 1/4 Tag där Very Centers tittar direkt på en outside dansare.

  1. Very Centers och den outside dansare man tittar direkt på Pass Thru;
  2. Center 4 Cast Off 1/4 och Roll och Spread för att bli Ends på Lines medan de andra Cross Concentric Vertical 1/2 Tag;
  3. alla Counter Rotate 1/4.

Slutar i Parallel Lines. Det här är ett 3-delars call.

     
före
Nuclear Reaction
 efter
Those Facing Pass Thru
 efter
Centers Cast Off 1/4 & Roll & Spread
medan Ends Cross Concentric Vertical 1/2 Tag
 efter
Counter Rotate 1/4
(klart)

Kommentarer:
  • Cast Off 1/4 kan vara från antingen en Mini-Wave eller ett Couple.
  • Var noga med att passera med höger axel på Vertical 1/2 Tag.

Cross Nuclear Reaction [C3B] (Lee Kopman 1988): Samma som Nuclear Reaction utom att Very Centers Diagonal Pass Thru med den  outside dansare de diagonalt tittar på.

     
före
Cross Nuclear Reaction
 efter
Very Centers och diagonally-facing Outside dansare Jay Walk
 efter
Centers Cast Off 1/4 & Roll & Spread
medan Ends Cross Concentric Vertical 1/2 Tag
 efter
Counter Rotate 1/4
(klart)

De som gör Pass Thru (eller Diagonal Pass Thru) bör peka på varandra innan de rör sig som i Chain Reaction.

anything (Cross) Nuclear Reaction [C3B]: Gör anything callet och utelämna den slutliga Extend, gör sedan en full (Cross) Nuclear Reaction. Anything callet är vanligen en Scoot Back variant av ett Tagging call.

Se också anything Reaction [C3A].

Choreography för Nuclear Reaction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/nuclearreaction.php?level=master&language=sweden
14-July-2024 19:18:28
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL