Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Motivate [A2]
   (Lee Kopman 1973)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves eller andra tillämpliga formationer.

 1. Circulate;
 2. Centers Cast Off 3/4 medan Ends 1/2 Circulate;
 3. Center 4 Star 1/2 medan Outsides Trade;
 4. De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Parallel Waves slutar i Parallel Waves.

Från Parallel Waves:

 
före
Motivate
 
     
efter
Circulate
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Ends 1/2 Circulate
 efter
Centers Star 1/2
medan Outsides Trade
 efter
De som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Kommentarer:
 • Beroende på startformationen kan Outsides Trade vara från en Mini-Wave eller ett Couple; Star kan vara normal eller facing; och den slutliga Cast Off 3/4 kan vara en Arm Turn eller en 'Push' Cast.
 • Från Parallel Waves, gör Lead Center en Circulate och sen Cast Off 3/4. Detta är en 5/4 vridning i mitten. Detta gör att det är lätt gjort att tappa riktningen och oavsiktligt komma in i stjärnan när du istället skulle ha gjort en Trade på utsidan. När du dansar, tänk på att göra en Circulate, gör en kort paus för att orientera dig och omvärdera din position och gör sedan Cast Off 3/4.
 • Den första delen av Motivate är en Circulate, vilket inte för Centers nödvändigtvis är en Box Circulate. Ibland callas Motivate från en uppställning som man får från Parallel Waves efter att Centers har gjort Box Counter Rotate 1/4. Vi anser att callern måste ge några extra ord när man startar från en sådan formation, såsom 'Centers start in a Box' eller 'Initially Concentric' så att Centers gör en Box Circulate i stället för (all 8) Circulate.
 • Vrid inte stjärnan förrän det är 4 dansare i den. Skulle ni börja vrida för tidigt så kommer aldrig den saknade dansaren att hinna ifatt och squaren kommer följaktligen att 'breaka'.
 • Motivate kräver samarbete och teamwork. När svagare eller osäkra dansare är i din square kan du ge dem lite extra tid att se formationen eller att komma in i stjärnan. Plöj inte bara på och gör din del och hoppas att de kommer att hinna ifatt. Vänta på dem så att hela squaren framgångsrikt kan fullfölja callet.
 • Dansarna i stjärnan som kommer att hamna så att de skall göra den slutliga Cast Off 3/4 bör räcka upp sin yttre hand så snart de har avgjort att de kommer att mötas för den slutliga Cast Off 3/4. Om du räcker upp handen identifierar du dig för Outside dansaren och gör det lättare för denna dansare att avgöra med vem de skall göra den slutliga Cast Off 3/4.

Varianter: Motivate, Star 1/4 (eller 3/4, eller Don't Turn The Star).

Från en ovanlig formation:

 
före
Motivate
 
     
efter
Circulate
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Ends 1/2 Circulate
 efter
Centers (Facing) Star 1/2
medan Outsides Trade
 efter
De som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

anything Motivate [C2]: Gör anything callet; Ends 1/2 Circulate medan Centers Cast Off 3/4; Center Star|Diamond Circulate två gånger medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate). Slutar vanligen i Parallel Waves. Anything callet ersätter den första Circulate. Om anything callet slutar med orden 'Circulate' eller 'Rotate 1/4', så utelämnar man dessa ord. Till exempel, In Roll Motivate är en In Roll Circulate; Centers Cast Off 3/4 medan Ends 1/2 Circulate; Center 4 Star 1/2 medan Outsides Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp.

CALLERLAB definition for Motivate

Choreography för Motivate

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/motivate.php?language=sweden&level=master
22-June-2024 19:32:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL