Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{n} By {m} Transfer | Checkmate (The Column) [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Columns.

De första n dansarna gör den del av callet som normalt görs av de första två medan de sista m dansarna gör den del som normalt görs av de sista två.

Till exempel,

  • En normal Checkmate The Column är en 2 By 2 Checkmate, eftersom de första två dansarna gör en del och de sista två gör en annan del.
  • En normal Transfer The Column är en 2 By 2 Transfer The Column.
  • En Box Transfer är en 1 By 1 Transfer The Column.

3 By 1 Checkmate [C2] (Willard Orlich): Från Columns. De första tre dansarna Column Circulate 4 positioner & 1/4 In medan #4 dansarna Circulate 3 positioner, 1/4 In, & Circulate. Slutar i Parallel 3 & 1 Lines.

3 By 1 Transfer The Column [C2]: Från Columns. De första tre dansarna Transfer (som en 3-dansare enhet Trail Off , sen individuellt 1/4 In) medan #4 dansarna Circulate 1 & 1/2 och Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag medan de andra Step Ahead för att sluta i Parallel 3 & 1 Lines.

 
före
3 By 1 Checkmate
 efter
   
före
3 By 1 Transfer The Column
 efter
3 By 1 Transfer And
  efter
Very Centers Cast Off 3/4
och alla 'Extend'
(klart)

1 By 3 Transfer The Column [NOL]: Från Columns. Den första dansaren (i varje Column) Transfer (1/2 Circulate, Counter Rotate 1/4 & Roll) medan de sista tre dansarna 1/2 Circulate och Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag medan de andra Step Thru för att sluta i Parallel 3 & 1 Lines.

   
före
1 By 3 Transfer The Column
 efter
1 By 3 Transfer And
  efter
Center 6 Cast Off 3/4
och alla 'Extend'
(klart)

Exempel från Parallel Columns om 3:

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
1 By 2 Checkmate
 efter
2 By 1 Checkmate
 efter
1 By 2 Transfer The Column
 efter
2 By 1 Transfer The Column

Notera: Vid 1 By 2 (or 2 By 1) Transfer The Column, slutar singeldansaren (dansaren som betecknats '1' i frasen '1 By 2' eller '2 By 1') alltid i centrumplanet på den resulterande formationen.

Variation: Magic n By m Transfer And anything | The Column.

Andra exempel på n By m CONCEPT (används på C4):

 
före
3 By 1 Trail Off
 efter
 
före
3 By 1 Ferris Wheel
 efter

På C2, är n By m CONCEPT primärt begränsat till n By 1 Transfer | Checkmate där n är 2 eller 3.

CALLERLAB definition for 3 by 1 Checkmate the Column
CALLERLAB definition for 3 by 1 Transfer The Column

Choreography för n By m Transfer | Checkmate (The Column)

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/nbym_c2.php
20-June-2024 03:19:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL