Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jaywalk [C1]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací dvou a více tanečníků.

Všichni (nebo označení) tanečníci udělají diagonálně Pass Thru tak, aby skončili na místě druhé tanečníka a koukali se opačným směrem, než se koukal ten druhý tanečník.

Poznámky:
  • Jaywalk je figura pro dva tanečníky.
  • Jaywalk může být Pass Thru, Diagonal Pass Thru, nebo se můžete otočit o 90° (jako při Facing Diamond Circulate).
  • Vždy se míjíte pravým ramenem. Je to důležité, protože caller může říct 1/2 Jaywalk.
  • Postavte se tak, abyste se koukali opačným směrem, než se koukal tanenčík, na jehož místo jste došli.
  • Před tím, než se pohnete, si ukažte na tanečníka, se kterým Jaywalk děláte. Tím se ujistíte, že druhý tanečník ví, že pracujete spolu.
  • Pokud se koukáte diagonálně na více než jednoho tanečníka, děláte Jaywalk s tím nejbližším ve své polovině formace.

 
před
Jaywalk
 po
 
před
Jaywalk
 po
 
před
Jaywalk
 po

Jay Concept [C3A]: Z formace general (obecný) 1/4 Tag a dalších vhodných formací. Pracujte v Distorted (zdeformovaný) Box s tanečníky, se kterými byste normálně dělali Jaywalk.

pracuje s těmito tanečníky
v Distorted Box

 
 
před
Jay Wheel Thru
 po

Viz také Jay Concept [C3A].

CALLERLAB definition for Jaywalk

Choreography for Jaywalk

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/jaywalk.php?level=master&language=czech
20-May-2024 01:27:58
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL