Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Jaywalk [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jaywalk -- [C1]
   (autor neznámý)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   edit def

From applicable 2-(or more) dancer formations. EN: 10
Z vhodných formací dvou a více tanečníků. CZ: 10

All (or designated dancers) do a diagonal Pass Thru, to end in the other dancer's starting position and face opposite to the other dancer's original facing direction. EN: 20
Všichni (nebo označení) tanečníci udělají diagonálně Pass Thru tak, aby skončili na místě druhé tanečníka a koukali se opačným směrem, než se koukal ten druhý tanečník. CZ: 20

Poznámky:

 • Jaywalk is a 2-dancer call. EN: 30
  Jaywalk je figura pro dva tanečníky. CZ: 30
 • A Jaywalk can be a Pass Thru, Diagonal Pass Thru, or you can turn up to 90° (as in a Facing Diamond Circulate). EN: 40
  Jaywalk může být Pass Thru, Diagonal Pass Thru, nebo se můžete otočit o 90° (jako při Facing Diamond Circulate). CZ: 40
 • Always pass Right shoulders. This is important since the caller could call 1/2 JaywalkEN: 50
  Vždy se míjíte pravým ramenem. Je to důležité, protože caller může říct 1/2 JaywalkCZ: 50
 • Take the original opposite facing direction of the dancer who was originally occupying your ending spot. EN: 60
  Postavte se tak, abyste se koukali opačným směrem, než se koukal tanenčík, na jehož místo jste došli. CZ: 60
 • Before moving, point at the dancer with whom you are to Jaywalk. This ensures that the other dancer realizes that they are working with you. EN: 70
  Před tím, než se pohnete, si ukažte na tanečníka, se kterým Jaywalk děláte. Tím se ujistíte, že druhý tanečník ví, že pracujete spolu. CZ: 70
 • If you are diagonally facing more than one dancer, Jaywalk with the closest dancer on your half of the formation. EN: 80
  Pokud se koukáte diagonálně na více než jednoho tanečníka, děláte Jaywalk s tím nejbližším ve své polovině formace. CZ: 80

 
před
Jaywalk
 po

 
před
Jaywalk
 po

 
před
Jaywalk
 po

Jay Concept [C3A]:
From a general 1/4 Tag or other applicable formations. Work in a Distorted Box with the dancers with whom you would normally JaywalkEN: 332
Z formace general (obecný) 1/4 Tag a dalších vhodných formací. Pracujte v Distorted (zdeformovaný) Box s tanečníky, se kterými byste normálně dělali JaywalkCZ: 332

work with these dancers
in a Distorted Box EN: 90
pracuje s těmito tanečníky
v Distorted Box CZ: 90

Jay Wheel Thru:
 

 
před
Jay Wheel Thru
 po

Viz také Jay Concept [C3A].

CALLERLAB definition for Jaywalk

Choreography for Jaywalk

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/jaywalk.php?level=master%C3%83%C2%A2%C3%85%E2%80%99%C3%82%C2%A9uage=czech%C3%A2%C5%9
2%C2%A9uage=denmark&language=czech&action=edit
21-October-2019 01:08:56
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.