Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jaywalk [C1]
   (autor neznámý)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From applicable 2-(or more) dancer formations. EN: 10
Z vhodných formací dvou a více tanečníků. CZ: 10

All (or designated dancers) do a diagonal Pass Thru, to end in the other dancer's starting position and face opposite to the other dancer's original facing direction. EN: 20
Všichni (nebo označení) tanečníci udělají diagonálně Pass Thru tak, aby skončili na místě druhé tanečníka a koukali se opačným směrem, než se koukal ten druhý tanečník. CZ: 20

Poznámky:
 • Jaywalk is a 2-dancer call. EN: 30
  Jaywalk je figura pro dva tanečníky. CZ: 30
 • A Jaywalk can be a Pass Thru, Diagonal Pass Thru, or you can turn up to 90° (as in a Facing Diamond Circulate). EN: 40
  Jaywalk může být Pass Thru, Diagonal Pass Thru, nebo se můžete otočit o 90° (jako při Facing Diamond Circulate). CZ: 40
 • Always pass Right shoulders. This is important since the caller could call 1/2 JaywalkEN: 50
  Vždy se míjíte pravým ramenem. Je to důležité, protože caller může říct 1/2 JaywalkCZ: 50
 • Take the original opposite facing direction of the dancer who was originally occupying your ending spot. EN: 60
  Postavte se tak, abyste se koukali opačným směrem, než se koukal tanenčík, na jehož místo jste došli. CZ: 60
 • Before moving, point at the dancer with whom you are to Jaywalk. This ensures that the other dancer realizes that they are working with you. EN: 70
  Před tím, než se pohnete, si ukažte na tanečníka, se kterým Jaywalk děláte. Tím se ujistíte, že druhý tanečník ví, že pracujete spolu. CZ: 70
 • If you are diagonally facing more than one dancer, Jaywalk with the closest dancer on your half of the formation. EN: 80
  Pokud se koukáte diagonálně na více než jednoho tanečníka, děláte Jaywalk s tím nejbližším ve své polovině formace. CZ: 80

 
před
Jaywalk
 po
 
před
Jaywalk
 po
 
před
Jaywalk
 po

Jay Concept [C3A]:
From a general 1/4 Tag or other applicable formations. Work in a Distorted Box with the dancers with whom you would normally JaywalkEN: 332
Z formace general (obecný) 1/4 Tag a dalších vhodných formací. Pracujte v Distorted (zdeformovaný) Box s tanečníky, se kterými byste normálně dělali JaywalkCZ: 332

work with these dancers
in a Distorted Box EN: 90
pracuje s těmito tanečníky
v Distorted Box CZ: 90

 
 
před
Jay Wheel Thru
 po

Viz také Jay Concept [C3A].

CALLERLAB definition for Jaywalk

Choreography for Jaywalk

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/jaywalk.php?language=czech&level=C1&action=edit
21-June-2024 00:13:40
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL