Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Interlocked Triangle Formation [C2]
   (Lee Kopman)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Interlocked Triangles består av två Triangles bredvid varandra, vilkas dansare närmast Center arbetar med de Outside dansare som är längst bort i en Triangle.

Exempel på (symmetriska) Interlocked Triangles:

 
 

dansarna arbetar tillsammans i en Triangle medan dasarna arbetar tillsammans i en annan Triangle.

I allmänhet, betyder Interlocked formation att (om man tittar på formationen längs dess långaxel) ett plan av dansare där var och en av de två formationerna är interfolierad med den andra formationen.

Från en Galaxy där Centers är i icke-T-Bone, har vi både Interlocked Wave-Based Triangles och Interlocked Tandem-Based Triangles.

 
Interlocked Wave-Based Triangles Interlocked Tandem-Based Triangles
Från Twin Diamonds finns det fyra fall av Interlocked Triangles:

 1. Inside Interlocked Triangles (också känt som Interlocked Diamond Inside Triangles):
   
  ,, och ,,
 2. Outside Interlocked Triangles (också känt som Interlocked Diamond Outside Triangles):
   
  ,, och ,,
 3. Inpoint Interlocked Triangles (också känt som Interlocked Diamond Inpoint Triangles):
   
  ,, och ,,
 4. Outpoint Interlocked Triangles (också känt som Interlocked Diamond Outpoint Triangles):
   
  ,, och ,,

Se också Interlocked 3 By 1 Triangles [C2].

CALLERLAB definition for Interlocked Triangle Formation

Choreography för Interlocked Triangle Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/interlockedtriangle.php?language=sweden
15-June-2024 05:56:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL