Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Hubs | Rims Trade Back | {anything} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Hubs | Rims Trade Back | anything -- [C2]
   (Orlo H. Hoadley 1969)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Hubs | Rims Trade Back začíná ve formaci Parallel Lines nebo Thar | Promenade.

Hubs | Rims Trade anything začíná ve formaci Line a dalších vhodných formací.

Hubs Trade Back | anything:
Všichni Partner Trade; původní Hubs (původní Centers, co jsou teď Ends) Circulate nebo provedou figuru anything.

Rims Trade Back | anything:
Všichni Partner Trade; původní Rims (původní Ends, co jsou teď Centers) Circulate nebo provedou figuru anything. Pokud figura anything není pro osm tanečníků, pracují Centers jako při Concentric konceptu.

Poznámky:

  • Hubs jsou Centers, Rims jsou Ends.
  • Podle našeho názoru Trade musí zahrnovat Ends, kteří si mění místa se sousedícími Centers. Tyto figury nejsou legální z formace Columns.
  • Figura Hubs | Rims Trade anything může být provedena z formace Line of 4. Při takovém provedení se ujistěte, že pracujete na každé straně.
  • Figura Hubs | Rims Trade Back má dvě části.
  • Hubs | Rims Trade Back je totéž co Hubs | Rims Trade Circulate.

Rims Trade Turn Thru:
 

   
před
Rims Trade Turn Thru
 po
Trade
 po
Original Rims Turn Thru
(hotovo)

Hubs Trade Counter Rotate 1/4:
 

   
před
Hubs Trade Counter Rotate 1/4
 po
Trade
 po
Original Hubs Counter Rotate 1/4
(hotovo)

CALLERLAB definition for Rims Trade Back
CALLERLAB definition for Hubs Trade Back
CALLERLAB definition for Rims Trade (Anything)
CALLERLAB definition for Hubs Trade (Anything)

Choreography for Hubs | Rims Trade Back | anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/hubsrims.php?level=master&language=czech
14-October-2019 16:36:28
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.