Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Hourglass Formation | Circulate [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Hourglass Formation | Circulate -- [A2]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Hourglass FORMATION může být vytvořena z formace Parallel Lines s Centers v Mini-Wave, když Centers udělají 1/2 Circulate.

 
Hourglass FORMATION  Typické směry pohledu
ve formaci Hourglass

Hourglass FORMATION je složená z Diamond uvnitř Box (diamant uvnitř boxu). Tanečníci v Diamond jsou Centers ve formaci Hourglass; tanečníci v Box(u) josu Ends (nebo Points) ve formaci Hourglass.

Hourglass Circulate [A2]: Z formace Hourglass. Cirkulační cesta ve formaci Hourglass má 8 míst. Jděte dopředu na další pozici v Hourglass, přesunujete s z diamantu do boxu a naopak. Směr pohledu (o 90°) tehdy a pouze tehdy, pokud jdete z nebo na pozici Point středového diamantu. Pokud Circulate nepřivede některé tanečníky na stejné místo, tak Hourglass Circulate končí v Hourglass.

Z R-H Hourglass:
 

 
před
Hourglass Circulate
 po

Z Facing Hourglass:
 

 
před
Hourglass Circulate
 po

Cut The Hourglass [A2] (Tim Ploch): Z formace Hourglass. Points ukročí k sobe a udělají Trade, Centers Hourglass Circulate. Obvykle končí v Parallel Lines.

Flip The Hourglass [A2] (Tim Ploch): Z formace Hourglass. Outsides udělají flip dovnitř (Phantom Run), Centers Hourglass Circulate. Obvykle končí v Parallel Lines.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975): Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Centers Run, Ends dělají svoji část Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate, Trailing Ends Veer Inward tak, aby skončíli v Mini-Wave se svým opposite). Končí v Hourglass.

Squeeze The Hourglass [C1] (Dave Hodson 1976): Z formace Hourglass. Points úkrok k sobě a Trade, Very Centers Trade a úkrok od sebe. Points středového diamantu se nehýbou. Končí ve formaci Galaxy.

Unwrap The Hourglass [C2] (Jim Rager 1976): Z formace Hourglass. Point koukající se dovnitř jde rovně a trochu dovnitř tak, aby se stal #1 v Column. ostatní tanečníci jdou Hourglass Circulates dokud se nestanou point koukající dovnitř. Pak jdou rovně a formují Columns.

Relocate The Hourglass [C2] (Tim Ploch): Z formace Hourglass. Very Centers Arm Turn 3/4, ostatní Counter Rotate 1/4.

Reverse Flip The Hourglass [C4]: Z formace Hourglass. Ti, co jsou v Diamond udělají Flip směrem od středu čtverylky, ostatní Hourglass Circulate. Normální Hourglass končí ve formaci Wave mezi dvěma Mini-Waves (tzn. jako Thar, ale s některými tanečníky dále od středu).

Viz také Galaxy FORMATION [C1] Galaxy je box v diamantu.

CALLERLAB definition for Hourglass Circulate

Choreography for Hourglass Formation | Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/hourglass.php?level=master&language=czech
23-October-2019 05:06:04
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.