Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Here Comes The Judge [C2]
   (Ralph Pavlik 1968)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Line (usually of 4) with the Ends facing the same direction. EN: 10
Z formace Line (obvykle čtyř tanečníků) s Ends koukajícími stejným směrem. CZ: 10

Here Comes The Judge [C2]:

The End Belle (Right-most End) do your part Ends Trade, as the Others Run one position towards the original End Belle's position. Ends in a Line. EN: 20
Koncový Belle (ten nejvíc vpravo) dělá svou část Ends Trade, ostatní Run o jednu pozici směrem k původní pozici End nejvíc vpravo. Končí v Line. CZ: 20

   
před
Here Comes The Judge
 po
1/2
  (hotovo)

Poznámky:
 • Everyone changes facing direction by 180°. EN: 30
  Všichni změní směr pohledu o 180°. CZ: 30
 • Here Comes The Judge is the same as Prefer the End Belle: Out Roll CirculateEN: 40
  Here Comes The Judge je totéž co Prefer the End Belle: Out Roll CirculateCZ: 40
 • The End Belle (also known as the "Judge") should clearly identify so that the other dancers in the Line know toward which direction to move. Raise your hand and make a noise (call out 'me') as you would for an Out Roll Circulate [A2]. EN: 50
  Koncový Belle (také zvaný "Judge") by se měl jasně identifikovat, aby ostatní tanečníci věděli, kterým směrem se mají ohnout. Zvedněte ruku zakřičte 'me' stejně jako u Out Roll Circulate [A2]. CZ: 50
 • Some dancers remember who the End Belle is by thinking 'the Judge is always Right' (since the 'Judge' is the Right-most end dancer). EN: 60
  Někteří tanečníci si v identifikaci koncového Belle pomáhají větou 'the Judge is always Right'. CZ: 60
 • Centers should be careful, since the 'Judge' could either be toward their Right or toward their Left. EN: 70
  Centers si musí dávat pozor, protože 'Judge' pozice pro ně může být jak doprava, tak doleva. CZ: 70

Sock It To Me [C2]:

The End Beau (Left-most End) do your part Ends Trade, as the Others Run one position towards the original End Beau's position. Sock It To Me is the mirror image of Here Comes The JudgeEN: 80
Koncový Beau (ten nejvíc vlevo) dělá svou část Ends Trade, ostatní Run o jednu pozici směrem k původní pozici End nejvíc vpravo. Sock It To Me je mirror image figury Here Comes The JudgeCZ: 80

   
před
Sock It To Me
 po
1/2
  (hotovo)

CALLERLAB definition for Sock It To Me
CALLERLAB definition for Here Comes the Judge

Choreography for Here Comes The Judge

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/herecomesthejudge.php?language=czech&action=edit
14-July-2024 19:04:09
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL