Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Brace Thru [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Brace Thru -- [A1]
   (Van Vanderwalker 1955)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från tillämpliga Facing Couples eller en R-H Wave.

  1. Right Pull By;
  2. Normal Couples (Boy till vänster, Girl till höger) Courtesy Turn medan
    det Couple som är Half-Sashay (Boy till höger, Girl till vänster) U-Turn Back.

Slutar i Normal Facing Couples.

Detta är ett 2-delars call.

Från Facing Couples:
 

   
före
Brace Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Normal Couple Courtesy Turn
medan det Couple som är Half-Sashay U-Turn Back
(klart)

Från en R-H Wave:
 

   
före
Brace Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Normal Couple Courtesy Turn
medan det Couple som är Half-Sashay U-Turn Back
(klart)

Kommentarer:

  • Brace Thru är ett könsberoende call. Det krävs att i ett Couple är dansarna av olika kön efter Right Pull By. Det kan inte göras om något Couple består av dansare av samma kön.
  • U-Turn Back görs så att man vrider sig mot varandra. Detta är viktigt i de fall callern lägger till Roll.
  • Brace Thru är en variation av Right & Left Thru. Courtesy Turn rörelsen görs antingen normalt (som ett Couple), eller individuellt (dvs, U-Turn Back). Om du gör en Courtesy Turn eller en U-Turn Back beror på om du är i ett Normal eller i ett Half-Sashayed Couple.
  • Brace Thru är mycket användbart för callern eftersom det kan fixa till könsproblem i en square. Efter en Brace Thru, är alla i Normal Facing Couples (Boy till vänster, Girl till höger).
  • 2012, döpte Callerlab om Half Breed Thru till Brace Thru.
  • Historisk notis: Den ursprungliga definitionen för Half Breed Thru hade en Pass Thru i stället för Right Pull By.

Brace Yourself [C4]: Från ett Couple bestående av en Boy och en Girl. Normal Couples Courtesy Turn eller Half-Sashayed Couple U-Turn Back. Slutar i ett Normal Couple. Detta är sista halvan av Brace Thru.

Cross Breed Thru [C4]: Från tillämpliga Facing Couples (eller en R-H Wave). Pass Thru; Normal Couples Left-Shoulder Partner Tag medan Half-Sashayed Couples 1/4 Out. Slutar i Couples rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Half Breed Thru

Choreography för Brace Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/halfbreedthru.php?level=master&language=sweden
22-October-2019 08:24:26
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.