Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från tillämpliga Facing Couples eller en R-H Wave.

  1. Right Pull By;
  2. Normal Couples (Boy till vänster, Girl till höger) Courtesy Turn medan
    det Couple som är Half-Sashay (Boy till höger, Girl till vänster) U-Turn Back.

Slutar i Normal Facing Couples.

Detta är ett 2-delars call.

Från Facing Couples:

 
   
före
Brace Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Normal Couple Courtesy Turn
medan det Couple som är Half-Sashay U-Turn Back
(klart)
Från en R-H Wave:

 
   
före
Brace Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Normal Couple Courtesy Turn
medan det Couple som är Half-Sashay U-Turn Back
(klart)

Kommentarer:

Brace Yourself [C4]: Från ett Couple bestående av en Boy och en Girl. Normal Couples Courtesy Turn eller Half-Sashayed Couple U-Turn Back. Slutar i ett Normal Couple. Detta är sista halvan av Brace Thru.

Cross Breed Thru [C4]: Från tillämpliga Facing Couples (eller en R-H Wave). Pass Thru; Normal Couples Left-Shoulder Partner Tag medan Half-Sashayed Couples 1/4 Out. Slutar i Couples rygg mot rygg.

https://www.ceder.net/def/halfbreedthru.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.