Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Square [Basic]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
   view (admin)

Z formace Squared Set poté, co jsou někteří tanečníci instruování otočit se směrem k partnerovi.

Grand Square je figura na 32 dob a měla by být tancována v rytmu muziky.
Začněte se pohybovat na první dobu a celou figuru proveďte za 32 dob.

Začněte na první dobu osmidobě fráze a postupujte následovně:

Sides Face, Grand Square:

 • Část pro Heads:
  Beats 1-4: Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 k partnerovi;
  Beats 4-8: Tři kroky zpět, otočka o čtvrt k tanečníkovi vedle vás;
  Beats 9-12: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 13-16: Tři kroky doptředu, pak pauza (bez otočky). Můžete se s partnerem nějak poškádlit, pokud chcete. Figura je teď v půlce, ujitá trasa se teď půjde zpátky...
  Beats 17-20: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 21-24: Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 25-28: Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 29-32:   Tři kroky zpět, pauza, a je hotovo!
 • Část pro Sides:
  Beats 1-4: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 5-8: Tři kroky dopředu (tam někoho potkáte), pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 9-12: Tři kroky dopředu (potkáte původního partnera), pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 13-16: Tři kroky zpět, pauza (bez otočky), následuje cesta zpět...
  Beats 17-20: Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 21-24: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 25-28: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 29-32:   Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř, a je hotovo!

před
Grand Square
(after Sides Face)
 
     
po
beat 4
 po
beat 8
 po
beat 12
 po
beat 16
(half-way)
 
     
po
beat 20
 po
beat 24
 po
beat 28
 po
beat 32
(hotovo)

Poznámky:
 • Většinou se napovídá 'Sides Face, Grand Square', ale může být i 'Heads Face...', 'Girls (nebo Boys) Face...'.
 • Chytněte se zaruce vždy, když se s někým dostanete do páru.
 • Každá otočka o 1/4 je vždy směrem ke středu čtverylky. Musíte se otočit i tehdy, pokud už si myslíte, že se na střed čtverylky koukáte.
 • Na šestnáctou dobu se netočte.
 • Grand Square končí ve formaci Squared Set. Ti, co se na začátku na sebe koukali, se musí na 32 dobou otočit dovnitř a skončit jako pár.
 • Tancujte do muziky, přesně na 32 dob.
 • Točte se přesně o 1/4 (90°) na doby 4, 8, 12, 20, 24, 28, a v případě potřeby 32.
 • Každáý tanečník jde po obvodu malého čtverce.
 • Caller často před 17 dobou řekne 'Reverse'. Od tohoto místa jdou tanečníci trasu zpět a skončí doma.
 • Caller může figuru dělat na části. Například: Sides Face Grand Square go 10 beats to end in Facing Lines.

CALLERLAB definition for Grand Square

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/grandsquare.php?language=czech&level=master
29-May-2024 05:03:27
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL