Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formace Squared Set poté, co jsou někteří tanečníci instruování otočit se směrem k partnerovi.

Grand Square je figura na 32 dob a měla by být tancována v rytmu muziky.
Začněte se pohybovat na první dobu a celou figuru proveďte za 32 dob.

Začněte na první dobu osmidobě fráze a postupujte následovně:

Sides Face, Grand Square:

 • Část pro Heads:
  Beats 1-4: Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 k partnerovi;
  Beats 4-8: Tři kroky zpět, otočka o čtvrt k tanečníkovi vedle vás;
  Beats 9-12: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 13-16: Tři kroky doptředu, pak pauza (bez otočky). Můžete se s partnerem nějak poškádlit, pokud chcete. Figura je teď v půlce, ujitá trasa se teď půjde zpátky...
  Beats 17-20: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 21-24: Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 25-28: Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 29-32:   Tři kroky zpět, pauza, a je hotovo!
 • Část pro Sides:
  Beats 1-4: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 5-8: Tři kroky dopředu (tam někoho potkáte), pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 9-12: Tři kroky dopředu (potkáte původního partnera), pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 13-16: Tři kroky zpět, pauza (bez otočky), následuje cesta zpět...
  Beats 17-20: Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 21-24: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 25-28: Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 29-32:   Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř, a je hotovo!

před
Grand Square
(after Sides Face)
 
     
po
beat 4
 po
beat 8
 po
beat 12
 po
beat 16
(half-way)
 
     
po
beat 20
 po
beat 24
 po
beat 28
 po
beat 32
(hotovo)

Poznámky:
 • Většinou se napovídá 'Sides Face, Grand Square', ale může být i 'Heads Face...', 'Girls (nebo Boys) Face...'.
 • Chytněte se zaruce vždy, když se s někým dostanete do páru.
 • Každá otočka o 1/4 je vždy směrem ke středu čtverylky. Musíte se otočit i tehdy, pokud už si myslíte, že se na střed čtverylky koukáte.
 • Na šestnáctou dobu se netočte.
 • Grand Square končí ve formaci Squared Set. Ti, co se na začátku na sebe koukali, se musí na 32 dobou otočit dovnitř a skončit jako pár.
 • Tancujte do muziky, přesně na 32 dob.
 • Točte se přesně o 1/4 (90°) na doby 4, 8, 12, 20, 24, 28, a v případě potřeby 32.
 • Každáý tanečník jde po obvodu malého čtverce.
 • Caller často před 17 dobou řekne 'Reverse'. Od tohoto místa jdou tanečníci trasu zpět a skončí doma.
 • Caller může figuru dělat na části. Například: Sides Face Grand Square go 10 beats to end in Facing Lines.

https://www.ceder.net/def/grandsquare.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.