Printer friendly version
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Good Show -- [C3B]
   (Lee Kopman 1981)
All levels:     

Jazyk:
or              All   
   view (admin)

Z vhodných formací 2 x 4.

Ends dělají svoji část Walk & Dodge, Centers svoji část Couple Up.

Končí v 2 x 4.

Z Parallel Waves:

 
 
před
Good Show
 po
Z Columns:

 
 
před
Good Show
 po
Z T-Bones:

 
 
před
Good Show
 po

Poznámky:
  • Určete, zda jste End nebo Center v celé formaci, a pak proveďte svoji část ve své polovině.
  • Historicky calleři používali s touto figurou koncepty jako Diagonal Box, Once Removed nebo Trapezoid. Tanečník musel vyhodnotit, zda je End nebo Center v celé 2x4 a pak provést svoji část za použití daného konceptu. Toto použití už dnes není akceptováno.

Varianty:

Choreography for Good Show

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/goodshow.php?language=czech&level=master
10-May-2021 18:25:43
Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.