Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Good Show [C3B]
   (Lee Kopman 1981)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en tillämplig 2 x 4.

Ends gör sin del Walk & Dodge medan Centers gör sin del Couple Up.

Slutar i en 2 x 4.

Från Parallel Waves:

 
 
före
Good Show
 efter
Från Columns:

 
 
före
Good Show
 efter
Från T-Bones:

 
 
före
Good Show
 efter

Kommentarer:
  • Avgör om du är en End eller en Center på hela formationen och gör sedan din del och arbeta Split.
  • En del caller använder vissa Concept (som Diagonal Box, Once Removed eller Trapezoid) med detta call. När de använder dessa Concept, vill de att du avgör om du är en End eller en Center på hela 2x4 formationen och sedan gör din del av callet och arbetar i den givna formationen.

Varianter:

Choreography för Good Show

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/goodshow.php?level=master&language=sweden
23-June-2024 13:26:16
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL